2022-2023-as tanévünk eseményei


HATÁRTALANUL HORVÁTORSZÁGBAN

Az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola, a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája és a Rábapatyi Arany János Általános Iskola 34 tanulója és 4 pedagógusa 2023. május 02. és 06. között a „Határtalanul!” pályázati program (HAT-KP-1-2022/1-001528) keretében Horvátországba látogattak. Az élményekben gazdag kirándulás célja az volt, hogy a diákok olyan nevezetes helyeket keressenek fel, amelyek korábban Magyarországhoz tartoztak, és ma is többségében magyarlakta területek, valamint személyes tapasztalatokat szerezzenek a külhoni magyarságról a nemzeti összetartozás jegyében.
Az élményekben gazdag 5 nap alatt az alábbi látnivalókat tekintettük meg:

1. nap: Látogatás a Zrínyiek és az Erdődy grófok birodalmában.
Csáktornya a Zrínyiek sasfészke. Tettünk egy sétát a csáktornyai várnál. Elsétáltunk a Szent Jeromos szlavóniai származás szentünk szobrához, a Zrínyi fához, Zrínyi teljes alakos szobrához, a honvédő háború áldozatainak emlékművéhez és a turulmadaras központi emlékoszlophoz.
Varasd mintegy 10 évig Horvátország fővárosa volt. Városnézésünk során felkerestük az Erdődyek várkastélyát és tettünk egy sétát Európa talán legszebb barokk belvárosában. Itt találjuk a Megyeházát, a Draskovics Palotát, a székesegyházat és a gyönyörű városházát is.

2. nap: Lovran és Abbázia, a „Magyar Tengerpart”.  A Kvarner-öböl magyar vonatkozásai
A második napon elsőként a Fiuméhez tartozó Tersattoba látogattunk. A Tersattoi Mária búcsújáró templom kápolnája magyar hadihajók emlékét őrzi (a Szent István, Viribus, Unitis, stb.).
Felsétáltunk Tersatto várába, amelyet a Frangepánok építettek a 13. században.
Ezt követően megismerkedtünk Fiume történelmi belvárosával, a korzón található Óratoronnyal, a kikötővel és annak magyar felirataival. Meglátogattuk a magyar időben épült piacot, a színházat, és egyéb fontos épületeket tekintettünk meg: a Kormányzói Palota, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épülete, az Adria-palota és az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székháza.
Felkerestük a magyar feliratú kikötői bójákat és a Baross emléktáblát.
Fiume megtekintése után Opátija (Abbázia) következett.
Abbázia minden villájához gazdag, sokszor nemesi származású magyar családok története fűződik, itt kezdtük sétánkat, felidéztük néhány család történetét. Sétáltunk a tengerparton a híres, sziklába vájt sétányon és felkerestük a Hotel Palace Bellevue-t, amely Markusovszky Lajos 1848-49-es tábori főorvos utolsó lakhelye volt. Emlékét tábla őrzi a szálloda falán.                                                                                                                                                                                                                       
Az eseménydús nap zárásaként a babérról elnevezett Lovranban, a római időkből megmaradt városmagban tettünk sétát, amely kacskaringós kis utcáival visszaadja az adriai települések jellegzetes hangulatát. Itt, az ékszerdoboz óvárosában felkerestük azt a villát, ahol Feszty Árpád is elhunyt, ezt emléktábla örökíti meg.

3. nap: Zágráb magyar vonatkozásai
E napon városnéző sétára indultunk Zágrábban, Horvátország fővárosában.
Első utunk a zágrábi Liszt Ferenc Intézetbe vezetett. Itt megismerkedtünk az intézmény munkájával, megtudtuk, hogyan népszerűsítik a magyarságot és népünk kultúráját Horvátországban és szerte a világban. Nagy megtiszteltetésben volt részünk, hiszen személyesen dr. Thuróczy Zoltán kulturális attasé úr mutatta be nekünk a Liszt Ferenc Intézet működését.

Ezt követően meglátogattuk a Káptalandombon emelt székesegyházat, benne a Szent István kápolnával, ahol Szent László koronázási palástját is látjuk. Itt nyugszik Erdődy Tamás, valamint az 1919-es újratemetésük óta Frangepán Ferenc és Zrínyi Péter is.
A Káptalandombi városrészből átsétáltunk a Felsővárosba (Gradac), itt megtekintettük a Jellasics-teret, valamint a Szent Márk-teret a Szent Márk templommal.

4. nap: Magyarok a délszláv háborúban.
E napon elsőként ellátogattunk a sok szenvedést látott Ovcsarai emlékhelyre. Vukovár a délszláv harcok idején 87 napig ellenállt az ostromnak, majd a város elfoglalása után a szerbek a helyi kórház alagsorában élő illetve ápolásra szoruló embereket evakuálás címén buszokra szállították, majd a pár kilométerre lévő Ovcsara mezőgazdasági majorba vitték, ahol hosszas kínzások után mindannyiukat lelőtték és közös tömegsírba dobták.
Ezt követően az újlaki várhoz és templomhoz vezetett utunk. Az Odescalchi kastélyban működő a Városi Múzeummal értékes idegenvezetés mellett ismerkedhettünk meg. Megtekintettük Kapisztrán Szent János, nándorfehérvári csata ismert alakjának az ereklyéit a templomban. 
Vukovárra érve a délszláv háborúk egyik ikonikus városát ismerhettük meg, ahol máig sok házon látni golyó és repesz nyomokat. Megtekintettük a vukovári víztornyot, amely a délszláv háború horvát jelképévé vált. Ezt követően utunk a háborús emlékparkba vezetett, ahol döbbenetes kiállításokkal és háborús eszközökkel ismerkedhettünk meg.

5. nap: Drávaszögben és Dél-Baranyában barangoltunk.
Kirándulásunk utolsó napján a Dráván átkelve érkeztünk meg Eszékre, ahol valamikor az a török fahíd állott, amelyet Zrínyi égetett fel. A városban 1849 februárjában szabadságharcunk legnagyobb magyar veszteséggel járó ütközete zajlott. Eszéken főtéren megtekintettük a Szent Péter és Pál Nagytemplomot és a főbb nevezetességeket, majd a Dráva-parton egy kellemes sétával felkerestük a várban Eszék óvárosát és annak főterét, a dzsámiból átalakított templomot, majd pedig a Ferences rendiek udvarában megtekintettük a bombatölcsérekből és puskahüvelyekből állított Krisztus feszületet. Innen a belváros felé indultunk, ám előbb megtekintettük a kultikus „A fityó elgázolja a tankot” szoborkompozíciót.
Eszék után a Kopácsi-Rét Nemzeti Parkba látogattunk. A helyi hagyományos építészeti elemeket felvonultató, mégis modern látogatóközpontban a nemzeti parkot bemutató kiállítást és kisfilmet tekintettük meg, majd a bürühidakon (fapallókon) tettünk sétát a mocsaras terület felett. 
Hazaindulás előtt még ellátogattunk a várdaróci tájházba, ahol megismerhettük a baranyai magyarság hagyományait.

A fantasztikus öt nap összekovácsolta a három iskola diákjait és tanárait, mindannyian sok új információval, rengeteg élménnyel és a valódi összetartozás érzésével tértünk haza. 

————————————————————————————————————–

Intézményvezetői pályázat:

Buzás Jenő Pályázat-vezetői program

—————————————————————————-

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

A magyar kultúra napja 2022

KEHOP – 5.4.1-16-2016-00300
Szemléletformálási feladatok megvalósítása az
Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskolában

a) Ökoprojekthét az iskolában
f) Médiakampány, népszerűsítő kiadványok a megújuló energiaforrások tükrében
i) Alternatív energiaforrások és takarékossági megoldások otthon

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Iskolánk KEHOP pályázatának megvalósítása 2021.05.10. és 06. 15. között az alábbi feladatok végrehajtásával folytatódott:
2021.05.31-2021.06.04.: a) Ökoprojekthét az iskolában:
Iskolánk pedagógusai minden osztály részére foglalkozásokat tartottak az alábbi témakörökben: „megújuló energiaforrások”, „nap,szél,víz”, „alternatív erőművek”.
Természetesen minden tanuló az életkori sajátosságainak megfelelő szintű információk feldolgozásával került közel az energiahatékonyság gondolatához, fontosságához, majd totó kitöltésével adott számot a megszerzett tudásról. Összegzésként elmondható, hogy iskolánk minden tanulója aktívan részt vett a foglalkozásokon, nyitottan fordult az új információk felé, ezt a kitöltött totók értékelése is megerősíti.
2021.06.01-2021.06.08.: f) Médiakampány, népszerűsítő kiadványok a megújuló energiaforrások tükrében:
Az érvényes járványügyi előírások miatt e feladatot közös plakát és szórólapkészítéssel, majd a produktumok kihelyezésével és házakhoz való eljuttatásával teljesítettük. Mind alsó-, mind felső tagozatos tanulóink nagy élvezettel vetették magukat a plakátkészítésbe, melynek eredményeként valóban figyelemfelhívó, egyben elgondolkodtató szórólapok és plakátok készültek. A szórólapokat összesen 200 ház postaládájába dobtuk be, a plakátokat pedig a település 10 pontján helyeztük el. A település lakóit előre tájékoztattuk az akcióról és rengetek pozitív visszajelzést kaptunk.

2021.06.05-2021.06.12.: i) Alternatív energiaforrások és takarékossági megoldások otthon:
A járványügyi veszélyhelyzet miatt e feladatot kérdőívek kiküldésével, majd értékelésével hajtottuk végre. Előre tájékoztattuk pályázatunkról és a kiküldendő kérdőívekről a szülőket és nagyszülőket, akik nyitottan fogadták ezt, aktívan segítették munkánkat. Összesen több, mint 100 háztartásból érkezett vissza kitöltött kérdőív, melyekből kiderült, hogy fontosnak tartják  szinte mindannyian a takarékos energiafelhasználást, sokat örömmel üdvözölték projektünket, sőt sokan megköszönték, hogy ezáltal felhívtuk figyelmüket az alternatív energiaforrások által nyújtott lehetőségekre.

Összességében nagyon eredményesnek és hasznosnak értékelem a fenti feladatok végrehajtását, bízom benne, hogy ősszel a pályázat kirándulásait is eredményesen meg tudjuk valósítani.

Ostffyasszonyfa, 2021.06.16.

                                                                                           Buzás Jenő

                                                                                  szakmai vezető

—————————————————————————————

Tisztelt Szülők!

Iskolánk diákjai is elfogadták a Jerusalema tánckihívást, amit az alábbi videóban láthatnak.Felkészítő tanárok: Vécsei Istvánné és Jordanits Marianna

Videó

_______________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

A 2020. május 19-én lezajlott országos idegen nyelvi mérés eredményeiről gyermekük mérési azonosítója alapján az alábbi linkre kattintva tájékozódhatnak.

Idegen nyelvi mérés eredményei 2021

6. osztály  8.osztály
MÉRÉSI AZONOSÍTÓMÉRÉSI EREDMÉNY MÉRÉSI AZONOSÍTÓMÉRÉSI EREDMÉNY
M228-R67743 % L366-O22085 %
E181-S98766 % F939-D67172 %
A896-N58456 % U213-T86990 %
C378-T93566 % L675-R32282 %
V691-A76223 % N659-L143100 %
X376-W85253 % V922-R81052 %
A656-O51430 % B746-V88180 %
Q126-D91843 % D873-T71852 %
P787-R57673 % K764-S76360 %
P494-B89266 % N278-X85382 %
E741-U82243 % F861-G71052 %
C158-G15956 % C724-S81685 %
D957-P29663 % G723-O71885 %
F455-W52570 %   
A654-R55033 %   
W832-U87243 %   
E754-R73556 %   
J977-C43836 %   

Tisztelt Szülők!

A tegnapi napon bizonyára értesültek róla, hogy változás történt az iskola digitális oktatása alatt szervezhető gyermekfelügyelet tekintetében, ezért az alábbiakban tájékoztatom Önöket az új szabályoknak megfelelő lehetőségekről:- Az online oktatás indításáról már tájékoztattam Önöket, a holnapi napon minden részletet ismertetek.- Az ágazati miniszter döntése és a Sárvári Tankerületi Központ igazgatójának e döntés végrehajtására vonatkozó előírásai alapján iskolánkban is lehetőség lesz indokolt esetben gyermekfelügyeletet szervezni az alábbiak szerint: – elsősorban abban az esetben biztosíthatunk felügyeletet, amennyiben a szülő igazolt munkavégzése miatt nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét, vagy a szülő a járványhelyzeti védekezés munkálataiban vesz részt. – a szülő kérelmet nyújthat be indoklással az iskola igazgatójához gyermeke felügyeletének biztosítása érdekében. – a kérelmeket elegendő néhány mondatban e-mailban az iskola igazgatójának címezve megküldeni az ostffyiskola@gmail.com címre a tanuló nevével, osztályával és a kérelem indoklásával. – a gyermekfelügyelet során is érvényes iskolánk minden járványügyi előírása, az érintett helyiségek fertőtlenítését, ózongenerátoros tisztítását napi szinten biztosítjuk. – a fenti előírásoknak megfelelően a gyermekfelügyeletben sem vehet részt az a tanuló, aki bármilyen egészségügyi tünettel rendelkezik. – a gyermekfelügyelet alatt a tanuló részt vehet az őt érintő tantárgyak digitális oktatásában, ehhez iskolánk lehetőségeinek határáig gépeket biztosít, de a feladatokban segítő pedagógust nem, hiszen a jelen levő pedagógus csak a gyermekek felügyeletét látja el. – a felügyelet alatt iskolánkban tartózkodó tanulók részére igény szerint étkezést biztosítunk, a szervezés időigénye miatt viszont legkorábban keddtől. – kérem, hogy a hétfői napra lehetőleg ne kérjenek még ügyeletet, ha mégis nagyon megoldhatatlan probléma van, 08.00 órától tudjuk fogadni a tanulót. – keddtől a gyermekfelügyeletet minden nap 07.00 órától 16.00 óráig tudjuk biztosítani, igény szerint étkezéssel. – ismételten, nyomatékosan kérem, hogy csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe a gyermekfelügyeletet, hiszen a digitális oktatásra való áttérés lényege, hogy ne legyen fizikai kapcsolat tanulók és tanulók, valamint tanulók és pedagógusok között. – kérem, hogy kérelmükben rögzítsék a már kért adatok és indokok mellett azt is, hogy mely napokon, mikortól meddig kérnek ügyeletet és étkezést kérnek-e, ha igen, melyik étkezéseket.Tisztelt Szülők!Elsőre talán kicsit bonyolultnak tűnnek a fenti mondataim, de minden előírást be kell tartanunk.Ha kérdésük van, kérem tegyék fel az iskola fent leírt e-mail címére, nem itt, nyílt felületen szeretném a kérdéseket Önökkel tisztázni.Lehetőség szerint gyorsan válaszolok minden kérdésre.Várom az e-mail címen kérdéseiket és igényeiket. Ha keddtől kér valaki ügyeletet és étkezést, annak igényét legkésőbb holnap reggel 9.00 óráig kérem.Nagyon köszönöm megértésüket és rugalmas együttműködésüket.Tisztelt Szülők!Soha nem látott mértékű új megbetegedés van a közvetlen környezetünkben is. Kérem, nagyon vigyázzanak magukra, családtagjaikra, lehetőség szerint gyermekük is tartózkodjon a következő hetekben minden csoportosulástól. Bízom benne, hogy a tavaszi szünet után kicsit nyugodtabb körülmények között folytathatjuk az iskolában a közös munkát.Mindenkinek jó egészséget kívánok, az anyukákat, nagymamákat és iskolánk hölgy tanulóit pedig szeretettel köszöntöm a nőnap alkalmából!

Ostffyasszonyfa, 2021.03.07.

Buzás Jenő

————————————————————————————————————–

TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022-ES TANÉV ETIKA/HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRÓL

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a 2020/2021-es tanévben is lehetőségük lesz arra, hogy gyermekük számára az iskolánk pedagógusa által tanított etika vagy az egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan oktatását válasszák a kötelező tanórai foglalkozások részeként. A választás a teljes iskolai időszakra szól, melynek módosítására minden év május 20-áig van alkalmuk a következő tanévre vonatkozóan. Erre irányuló szándékukat írásban kell megerősíteni az iskola igazgatója, ill. az érintett egyházi jogi személy felé.

Iskolánkban az etika/hit- és erkölcstan tantárgy tanítása minden évfolyamon heti 1 órában zajlik a tanulók délelőtti órarendjébe beépítve. Mindkét tantárgy oktatása a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő – részben hasonló – tananyaggal, módszerekkel történik. Az etika/ hit- és erkölcstan értékelésére, a hiányzások igazolására a pedagógiai programban rögzített egységes szabályok érvényesek.

A leendő 1. osztályos tanulók szülei az általános iskolai beiratkozás alkalmával nyilatkozhatnak választásukról megjelölve azt is, hogy mely felekezet által szervezett hit- és erkölcstan órán kíván gyermekük részt venni. A meg nem keresztelt gyermekek is jelentkezhetnek bármelyik egyház hit- és erkölcstan órájára. Mivel az idei évben személyes jellegű tájékoztató szervezésére nincs lehetőség, ezért az alábbiakban adunk információt az etika/hit- és erkölcstan oktatásáról:

Egyház megnevezése: Magyarországi Evangélikus Egyház

Az egyház hit- és erkölcstan oktatást végző képviselője: Garas Krisztina evangélikus lelkész

Elérhetősége: 06-20-770-3062 krisztina.garas@lutheran.hu

Plakát és tájékoztató: Kattintson ide!

Videó

————————————————————————————————————–

Egyház megnevezése: Magyar Katolikus Egyház (római katolikus)

Az egyház hit- és erkölcstan oktatást végző képviselője: Horváth Péter katolikus hitoktató

Elérhetősége: 06-30-356-8106 horvathpeter7913@gmail.com

Plakát és püspöki tájékoztató: Kattintson ide!

Videó

————————————————————————————————————–

Egyház megnevezése: Magyarországi Református Egyház

Az egyház hit- és erkölcstan oktatást végző képviselője: Németh Tamás református lelkész

Elérhetősége: 06-30-902-4069 nemethtamas70@freemail.hu

Plakát: Kattintson ide!

————————————————————————————————————–

Az etika oktatását Somogyiné Pilter Éva képesített pedagógus végzi valamennyi évfolyamon.

Tájékoztató: Kattintson ide!

Bővebb felvilágosítás a megadott elérhetőségeken, illetve iskolánk telefonszámán kérhető.

                                                                                                                      Buzás Jenő

                                                                                                                      igazgató

————————————————————————————————————–

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 2021:

Videó

Megemlékezés a magyar kultúra napja alkalmából.

Videó

Tisztelt Szülők!

Eltelt az első hét az iskolából. Engedjék meg, hogy az alábbiakban megosszam Önökkel tapasztalatainkat és további kérésekkel forduljak Önökhöz:- Köszönöm, hogy a tanév eleji munkarendünknek és elfogadott protokollunknak megfelelően betartják előírásainkat, megértik azt, hogy intézkedéseink gyermekük érdekében történtek.- Tanulóink többsége komolyan veszi az egészségügyi előírásokat és be is tartja azokat. Dolgozunk azon, hogy ez minden tanulónknál gyakorlattá váljon.- Kérem, hogy gyermeküknél minden nap legyen maszk és kérem gondoskodjanak ennek tisztán tartásáról, vagy cseréjéről.- Ahogy arról már bizonyára tájékozódtak, napról napra nő a megbetegedések száma és térségünk iskoláiban is nő a beteg tanulók aránya. Emiatt nyomatékosan kérem Önöket, hogy semmiképp ne engedjék gyermeküket iskolába, ha bármilyen, akár aprónak tűnő panasza is van! Kérem, a biztonság kedvéért minden esetben forduljanak orvoshoz és iskolába csak orvosi igazolással hozzák betegség után gyermeküket!- A betegségek számának emelkedése miatt felülvizsgáljuk délutáni foglakozásaink rendszerét.A biztonság kedvéért nyomatékosan kérem, hogy a következő napokban és hetekben aki csak teheti, az utolsó óra, vagy ebéd után vigye haza gyermekét!Tisztelt Szülők!Iskolánk jelenleg még a szerencsések közé tartozik, nincs komolyabb megbetegedés. Nagyon kérem, hogy a fenti kéréseimet is a megszokott megértéssel, fegyelemmel kezeljék, továbbra is biztosítsuk közösen iskolánk biztonságát!Kérem, ha tehetik, minél több szülővel mielőbb osszák meg a fenti információkat és kéréseket.Nagyon köszönöm.Mindenkinek jó egészséget kívánok!Ostffyasszonyfa, 2020.09.07.Buzás Jenő

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban közzéteszem iskolánk intézkedési tervét a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.Ebben megtalálható minden intézkedésünk, melyet gyermekük egészségének megőrzése érdekében hoztunk.A protokollban olvashatók mindazok a kötelezettségek is, melyek betartásával Önök segíthetik iskolánk biztonságos működését.Kérem, működjenek együtt velünk a szabályok szigorú betartásával abban, hogy intézményünk egészségügyileg is biztonságos környezet legyen gyermekeik mindennapi tanulásához.INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN AZ INTÉZMÉNYBENA JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐLKözzététel: 2020.09.011. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE1.1 A köznevelési intézményben az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást az iskola vezetése elvégeztette. Az intézmény vezetője ellenőrizte a takarítás végrehajtását.1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük és betartottuk a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek beszerzéséről gondoskodtunk, további biztosítása a fenntartó feladata.2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA2.1 Az intézmény bejáratánál és az osztálytermekben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.2.2 A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.2.3 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.2.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók, az adott korosztálynak megfelelő szintű részletes tájékoztatást, oktatást kapnak. A gyermekek megtanulják az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 2.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára:- Az intézményben minden nap teljes körű fertőtlenítés történik. – A tanulók által közösen használt helyiségeket: mosdókat, a folyosókon található kapcsolókat, kilincseket, fogasokat óránként fertőtlenítjük.- Amennyiben egy tantermet egymás után több csoport használ (pl. informatika terem), a tantermet minden csoport távozása után fertőtlenítjük.- A napi takarításról és minden fertőtlenítésről naplót vezetünk. 2.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.2.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 3. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK3.1 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérünk minden szülőt ennek szigorú betartására!Amennyiben a tanuló betegség miatt otthon maradt, az iskolába egészségesen, tünetmentesen, kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!Amennyiben a szülők otthon gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát azonnal értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!3.2 Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a tanulók csoportosulását mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket hoztuk:- Az intézmény alsó- és felső tagozatát egyaránt 7.15-kor nyitjuk. Megkettőztük az ügyeletes pedagógusok számát, akik azonnal osztályukba kísérik a tanulókat és ügyelnek arra, hogy az osztályok tanulói ne keveredjenek más osztályok tanulóival.- A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Ahol a védőtávolság nem tartható be (pl. mosdók, folyosók, öltözők), a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.- Az osztályok létszáma miatt az osztálytermekben betartható az előírt védőtávolság, ezért tanórák alatt a maszk viselése nem kötelező.- A napközis csoportok létszáma miatt a napközis termekben a védőtávolság nem biztosítható, ezért a védőmaszk viselése kötelező.3.3. A járványügyi készenlét idején az iskola csengetési rendje a következő:

3.3.1. Alsó tagozat:Tanítási óra Időtartam Megjegyzés

1. 07.50 – 08.35 08.35 – 08.55 tízórai szünet

2. 08.55 – 09.40

3. 09.45 – 10.30

4. 10.40 – 11.25

5. 11.35 – 12.20

6. 12.25 – 13.10

3.3.2. Felső tagozat:Tanítási óra Időtartam Megjegyzés

1. 07.50 – 08.35

2. 08.40 – 09.25 09.25 – 09.45 tízórai szünet

3. 09.45 – 10.30

4. 10.40 – 11.25

5. 11.35 – 12.20

6. 12.25 – 13.10

3.4. A tanítási órák a saját tantermükben valósulnak meg, kivéve a testnevelés és az informatika óra. 3.5. A testnevelés órákat az időjárás függvényében a szabadban tartják a testnevelők.3.6. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása érdekében az első félévben nem tartunk.A szülők tájékoztatása érdekében előkészítjük az online szülői értekezlet feltételeit.3.7. Az iskola épületeibe kizárólag az iskola tanulói és dolgozói léphetnek be!Amennyiben hivatalból érkező személy, vagy előre egyeztetett időpontra érkező szülő belép az iskola épületébe, érkezésének, távozásának pontos időpontjáról, érkezésének céljáról feljegyzést és naplót vezetünk.3.8. A szülő ügyintézés esetén előre egyeztetett időpontban tud az iskola épületébe bejönni. Iskola elérhetőségei: 06 95 394 008 / 06 30 195 7979.4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK4.1. A tanulók étkezési rendjét úgy alakítottuk át, hogy mind tízórainál, mind ebédnél tartató legyen az előírt védőtávolság és a csoportok között megfelelő idő legyen a fertőtlenítésre.

A napi étkezési időpontok az étkezőben:- 08.35 – 08.55 óra: tízórai – alsó tagozat- 09.25 – 09.45 óra: tízórai – felső tagozat- 12.15 – 12.40 óra: ebéd – 1. napközis csoport- 12.45 – 13.10 óra: ebéd – 2. napközis csoport – 13.15 – 13.40 óra: ebéd – 3. napközis csoport- 13.45 – 14.10 óra: ebéd – 4. napközis csoport4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.4.3. Sorban állás esetén a védőtávolság betartása kötelező.4.4. Az ebédlői ügyeletet ellátó pedagógusok közreműködnek az ebédeltetés zavartalan és biztonságos lebonyolításában.5. AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI5.1 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.5.2 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.A vizsgálatokra védőmaszkot a tanuló hozza magával.5.3 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét és a helyiség fertőtlenítését.5.4 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE6.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási forma mellett részt vehet az oktatásban.6.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály az iskola Házirendjében foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN7.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt azonnal értesíti a gyermek osztályfőnöke.A gyermek törvényes képviselője a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát azonnal tájékoztatja és felkeresi. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.7.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – egészségesen, tünetmentesen, kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.7.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉBEN8.1 Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy koronavírus – tesztje pozitív.8.2 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.8.3 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.8.4 Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.8.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.Ostffyasszonyfa, 2020. 08.31.

Buzás Jenő

igazgató

Tisztelt Szülők!

Elérkezett az új tanév indítása. Bizonyára tájékozódtak már róla, hogy az új tanévet minden iskola a kidolgozott járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend alapján kezdheti meg.Az eljárásrend iskolánkban is elkészült, ezt részletesen 08.31-én hozzuk nyilvánosságra.Annak érdekében, hogy Önök és gyermekeik megfelelőképpen felkészülhessenek az iskolakezdésre, eljárásrendünk néhány fontos részletéről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:- A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.- Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.- A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.- Kérem a tisztelt szülőket, hogy gyermeküknél legyen védőmaszk, annak használatáról az aktuális helyzetnek megfelelően döntünk.- Gondoskodunk arról, hogy az osztályok, napközis csoportok ne keveredjenek, amennyiben egy tantermet egymás után több osztály használ (pl. informatika terem), a csoportok között teljes fertőtlenítést végzünk.- Annak érdekében, hogy az étkezésnél is be tudjuk tartani a védőtávolságokat és elkerüljük a csoportok keveredését, megváltoztattuk iskolánk csengetési rendjét, így minden nap 12.15 és 14.15 között négy külön időpontban ebédelnek napközis csoportjaink úgy, hogy a csoportok között lehetőség lesz a fertőtlenítésre.- A csengetési rend legfontosabb változása, hogy az első tanítási óra nem 8.00 órakor, hanem 7.45-kor kezdődik.- Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során figyelembe kell venni az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartását, valamint az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartását (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).- A fenti előírások betartása érdekében a tanévnyitó ünnepély 2020.08.31-én 16.30 órakor a felső tagozat udvarán lesz.- AZ ISKOLA ÉPÜLETEIBE CSAK TANULÓK ÉS DOLGOZÓK LÉPHETNEK BE, SZÜLŐK, HOZZÁTARTOZÓK NEM!- Szülők az iskola udvarára is csak abban az esetben léphetnek, ha betartják a minimum 1,5 m védőtávolságot.- A fenti szabályok értelmében a tanévnyitó ünnepély előtt, alatt és után hangsúlyozottan kérem a szülőket a fentiek szigorú betartására! – Az előírások miatt a tanévnyitóra vendégeket nem hívhattunk és kérem, hogy a szülők is korlátozott számban vegyenek részt az ünnepségen.- Amennyiben a tanévnyitó idején eső lesz, az ünnepség elmarad és minden tanuló az első tanítási napon kap meg minden információt és veheti át tankönyveit.- Az iskola alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítását elvégeztük és részletes intézkedés született az egyes helyiségek, eszközök, játékok, napközbeni többszöri, előírásoknak megfelelő fertőtlenítéséről.- Az épületek bejárataihoz kézfertőtlenítőt helyeztünk el és gondoskodtunk az előírásoknak megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek szakszerű használatáról.- Minden további pontos részletről 31-én tájékoztatom Önöket.Tisztelt Szülők!Amint látják, alaposan felkészültünk arra, hogy gyermekük biztonságos körülmények között tanulhasson iskolánkban.Tisztelettel kérem, hogy legyenek partnerek a szabályok betartásában, tegyünk meg közösen mindent azért, hogy ugyan bizonyos szabályokat betartva, de biztonságban és eredményesen tudjunk dolgozni gyermekük fejlődése érdekében.Előre is tisztelettel köszönöm együttműködésüket.Kérem, ha tehetik, mindenkivel osszák meg a fenti információkat! Előre is köszönöm.Mindenkinek eredményekben és egészségben gazdag új tanévet kívánok!Ostffyasszonyfa, 2020.08.28.Buzás Jenő


Értesítem a tisztelt szülőket, tanulókat, hogy az
OSTFFYASSZONYFAI

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÜNNEPÉLYES TANÉVÉVNYITÓJÁT

 2020. augusztus 31-én (hétfőn)
16 óra 30 perckor tartjuk
az általános iskola felső tagozatának udvarán.

Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a tankönyvosztásra a tanévnyitó ünnepélyt követően kerül sor.

A tankönyvek átvételéhez szülői aláírás szükséges.

Ostffyasszonyfa, 2020.08.19.

                                              Buzás Jenő igazgató

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!

Rendkívüli tanév végére értünk.
Aktív első félévet zártunk, értékeltük addigi munkánkat, majd felkészültünk számtalan tavaszi tennivalónkra: pályázatok lebonyolítására, a Petőfi-komplex vetélkedőnk és a Weöres Sándor versmondó versenyünk rendezésére, előkészítettük a tavaszi kirándulásainkat, megterveztük a Tavaszköszöntőt és elkezdtük a nyári táborok előkészítését, amikor hirtelen előállt egy új helyzet.
Az első pillanatokban nem is tudtuk, mi fog történni, de pillanatnyi döbbenet után egyik napról a másikra pedagógus, tanuló és szülő egy teljesen új helyzetben találta magát.
Teljesítenünk kellett a tananyagot és sikeresen le kellett zárnunk a tanévet úgy, hogy mindenkinek újat, a megszokottól teljesen eltérőt kellett csinálni. Az, hogy a tanévet sikeresen teljesítette minden tanulónk, és a gyerekek többsége javított az eredményein az utolsó hónapokban azt jelzi, hogy a rendkívüli tanítási körülmények között is remek volt az együttműködés pedagógus, tanuló és szülő között. Mindenkinek nagyon köszönöm a három hónapnyi rendkívüli erőfeszítést és eredményes digitális tanulást.
Emlékeinkre erősen rányomja bélyegét az utolsó időszak, de a tanév nem három hónapig tartott, az év zárásakor illik szót ejtenünk a teljes időszakról.
A tanévet 115 tanulóval kezdtük, akik nyolc osztályban tanultak, a délutáni tanulást négy napközis csoportban biztosítottuk. A tanulásban lemaradt tanulók részére heti 7 óra felzárkóztató foglalkozást biztosítottunk, az érdeklődő tanulók részére heti 13 óra szakkört tettünk lehetővé.


Tanulóink szorgalmát jól minősíti a bizonyítványosztáskor átvett rengeteg jutalomkönyv, az év végi szorgalom átlaga 4,18 volt. Nagy öröm, hogy minden tanuló sikeresen teljesítette az év követelményeit.
Magatartás terén is büszkék lehetünk tanulóinkra, az év végén 4,4 volt a magatartás átlaga. Volt magatartási probléma persze e tanévben is, de ezek kisszámú, kivételes esetek voltak.
Kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért, vagy szorgalomban, közösségi tevékenységben kiemelkedő tanulóink tanév végén jutalomkönyvet vehettek át, ők a következők:

1. o. Bakonyi Botond jeles tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Bőczén Petra kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Farkas Benjámin kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Molnár Áron kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Nyári Liliána Gréta kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Kokauszki Dorina jeles tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Szabó Sára kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Varga Lotti jeles tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
2. o. Bebesi Levente Imre jeles tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Berta Csaba Ramiró jeles tanulmányi eredménye és példamutató szorgalma elismeréseképpen
  Nagy Amira jeles tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Niczki András jeles tanulmányi eredménye és példamutató szorgalma elismeréseképpen
  Pörneczi Petra kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Simon Benedek kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Simon Blanka kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Szabó Áron jeles tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Szabó Péter Gergely kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
3. o. Balogh Jázmin jeles tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Bereczky Ádám kitartó, példás szorgalma és jó tanulmányi munkája elismeréseképpen
  Gaál Gréti kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Mihátsy Erik kitartó, példás szorgalma és jó tanulmányi munkája elismeréseképpen
  Módos Marcell kitartó, példás szorgalma és jó tanulmányi munkája elismeréseképpen
  Szabó Kristóf Sándor kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Tulok Emma kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
4. o. Bebesi Szilárd példamutató magatartása, szorgalma és jó tanulmányi eredménye elismeréseképpen
  Hende Virág példás szorgalma és jó tanulmányi eredménye elismeréseképpen
  Keszler Hanna kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Koronczai Kinga kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma elismeréseképpen
5. o. Könczöl Erik kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Mihátsy Lara kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Nagy Vilmos jeles tanulmányi eredménye, példás magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Szabó Lóránt kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása és szorgalma elismeréseképpen
6. o. Boda Annabella jeles tanulmányi eredménye, példás magatartása és szorgalma elismeréseképpen
  Kránitz Tamás jeles tanulmányi eredménye és példamutató szorgalma elismeréseképpen
  Molnár Bíborka a versenyeken való szereplése és a közösségben végzett munkája elismeréseképpen
  Pörneczi Péter jeles tanulmányi eredménye, példás magatartása, szorgalma és a közösségben végzett munkája elismeréseképpen
7. o. Bagics Letícia példás magatartása, szorgalma és a közösségért végzett tevékenysége elismeréseképpen
  Csőre Fanni jeles tanulmányi eredménye, példás magatartása, szorgalma és a közösségért végzett tevékenysége elismeréseképpen
  Hencz Janka kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása, szorgalma és a közösségért végzett tevékenysége elismeréseképpen
  Takács Gréta jeles tanulmányi eredménye, példás magatartása, szorgalma és a közösségért végzett tevékenysége elismeréseképpen
8. o. Balogh Mirella kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató szorgalma és a közösségben végzett tevékenysége elismeréseképpen
  Koronczai Adél kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása, kiemelkedő szorgalma, a versenyeken való eredményes szereplése és a közösségért végzett aktív tevékenysége elismeréseképpen
  Szabó Dávid jeles tanulmányi eredménye, példamutató szorgalma és példás magatartása elismeréseképpen


Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulóinkat a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszjeggyel jutalmazta. Az érintett tanulók részére a regisztrációhoz szükséges tájékoztató levelet a KRÉTA rendszeren keresztül juttatjuk el.

Tavasszal nagyon sok verseny elmaradt, ennek ellenére tanulóink az alábbi eseményeken nagyon sikeresen képviselték iskolánkat. Gratulálok tanulóinknak, nagyon köszönöm a felkészítők munkáját.

  VERSENY NEVE VERSENYZŐK HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ
2019.
09.28.
Nick község Önkormányzata által meghirdetett Őszi versmondó verseny Simon Benedek Szabó Kristóf Horváth Rebeka Koronczai Adél Simon Blanka Szabó Péter Gaál Gréti Matusz Rebeka Koronczai Kinga Varga Luca Molnár Bíborka arany minősítés       ezüst minősítés Buzás Jenőné Szabó-Papp Krisztina Niczki-Mátis Zsuzsanna Niczki-Mátis Zsuzsanna Buzás Jenőné Szabó-Papp Krisztina Gábor Tamásné Gábor Tamásné Gábor Tamásné Gábor Tamásné Bolla Katalin
2019.
10.08.
Megyei Diáksport Nap a Pannónia – Ringen Kokauszki Dorina Niczki András Berta Csaba Ramiró Mihátsy Erik Bereczky Ádám Módos Csenge Fejes Olivér kerékpár 2. kerékpár 3. kerékpár 4. kerékpár 6. kerékpár 3. kerékpár 6. kerékpár 6.  
2019.
11.12.
Berzsenyi szavalóverseny Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Horváth Rebeka 3. Niczki-Mátis Zsuzsanna
2019.
12.11.
Bersek József Általános Iskola által hirdetett karácsonyi versmondó verseny Kőszeg Molnár Bíborka 3. Bolla Katalin

A tanév bővelkedett emlékezetes eseményekben is. Engedjék meg, hogy az alábbiakban a teljesség igénye nélkül kiemeljek néhányat:
1. 2019.10.08-án hagyományosan a Pannónia-Ringen rendeztük meg a Megyei Diáksport Napot és emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. Nagyon köszönjük a szülők segítségét a vendégek ellátásában.

2. 2019.10.22-én tanulóink emlékezetes műsorával adóztunk az 1956-os forradalom emlékének.

3. 2019 tavaszán álmodtunk egy nagyot: játszóteret építünk az alsó tagozat udvarán. Példátlan összefogással, önzetlen felajánlásokkal, a szülők többheti önzetlen munkájával hihetetlen, de elértük: olyan játszóterünk épült, ami minden elképzelésünket, minden reményünket felülmúlja. Minden tanulónk nevében nagyon köszönöm mindenkinek, aki bármilyen mértékben is hozzájárult álmunk megvalósításához.

4. 2019.12.20-án tanulóink felemelő, megható pillanatokkal járultak hozzá a település karácsonyi műsorához.

5. 2020.06.13-án különleges körülmények között, de méltó búcsút vettek iskolánktól ballagó tanulóink. A nevelőtestület döntése értelmében búcsúzó tanulóink közül a „Petőfi Sándor Általános Iskoláért” emlékérmet Koronczai Adél vehette át. Minden végzett tanulónknak nagyon sikeres középiskolai éveket és boldog felnőtt életet kívánunk.

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulóink!

Különleges tanév végére értünk.
Tisztelettel köszönöm minden szülőnek, hogy sok energiát fordítottak gyermekük tanulmányi munkájának támogatására, és mellette minden téren támogatták iskolánk működését, rendezvényeit, fejlesztését. Köszönöm minden pedagógusnak a türelmes, következetes oktatási, felzárkóztatási, fejlesztési tevékenységet, mindannyian sokat tettek azért, hogy ilyen eredményekkel zárhattuk a 2019/2020. tanévet. Köszönöm iskolánk minden támogatójának, hogy lehetővé tették rendezvényeink méltó lebonyolítását, fejlesztéseink sikeres megvalósítását.

Mindenkinek egészségben, pihenésben gazdag nyarat kívánok abban a reményben, hogy szeptemberben hagyományos keretek között indíthatjuk a 2020/2021. tanévet.

Ostffyasszonyfa, 2020.06.19.

                                                                                            Buzás Jenő
                                                                                              igazgató

Tisztelt Szülők!

Végéhez közeledik a tanév, engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a következő hét néhány eseményéről:
– 2020.06.10. szerda: Tanítás nélküli munkanap, gyermeknap.
E napon tanítás nem lesz, a tanulók nem kapnak házi feladatot. A nap programjáról később részletes tájékoztatást nyújtunk.
– 2020.06.11. csütörtök: Tanítás nélküli munkanap, pályaorientációs nap. E napon tanítás nem lesz, a tanulók a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által összeállított feladatokat oldanak meg az osztályfőnökök segítségével.
– 2020.06.13. szombat: A 8. osztályos tanulók búcsúzása az iskolától: Az érvényes járványügyi előírások miatt e napon hagyományos ballagást nem tarthatunk, a végzősökön kívül többi tanulónk nem vehet részt az eseményen, vendégeket nem fogadhatunk, ezért a ballagó tanulók szűk körben búcsúznak iskolánktól. Az eseményt videón megörökítjük, ezt később minden szülő és tanuló láthatja.
– 2020.06.15. hétfő: Utolsó tanítási nap.
– E tanév végén hivatalos tanévzáró ünnepély nem lesz. A bizonyítványok és jutalomkönyvek átvételének módjáról a későbbiekben részletesen tájékoztatom Önöket.

Tisztelt Szülők!
Az elmúlt hónapok során a digitális oktatási rend óriási erőfeszítést követelt mindannyiunktól. Nagyon köszönöm, hogy kitartóan, türelmesen segítették gyermekük tanulmányi munkáját, ezzel pedig iskolánk működését. Köszönöm megértő támogatásukat, mely lehetővé tette, hogy a tanévet eredményesen zárjuk.
Ostffyasszonyfa, 2020.06.08.

Buzás Jenő

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 2. nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség (iskola ezt személyre szabhatja.)

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 2. nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 • A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség (iskola ezt személyre szabhatja)

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban megosztom iskolánk beiskolázási tájékoztatóját.Tisztelettel kérem, továbbítsák minél többen, hogy minden érintett szülőhöz eljusson.
Nagyon köszönöm segítségüket.
Buzás Jenő

Sulidal

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.
Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.
Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba. Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják, ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik. A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni. Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében.
A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/…/ajanlas_tantermen_kivuli_digitali…/) ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz. Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos.
Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll. Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével.
A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni. Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad. Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben.
Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyiben a szülő azt indokolt esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.
Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal.
Tisztelt Szülő! Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak. Ennek fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem. Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról.
Budapest, 2020. március 23.
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár

Oktatási Hivatal

Iskolánk a digitális oktatás keretében a google tanterem nevű webes alkalmazást fogja használni.

Ehhez semmi másra nem lesz szükség, mint egy gmail.com-os email címre.

Amint a pedagógusok elkészítik a kurzusukat, mindenkinek ki fogják küldeni a meghívókat az adott tantárgyra, a már létrehozott email címekre, és csak a CSATLAKOZÁS gombra kell kattintani, máris benne vagyunk a kurzus csoportba.

A képen képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás

Csatlakozás után az alábbi képernyő fogad mindenkit. Itt információkat fogtok kapni a pedagógusoktól, valamint ha kérdés merülne fel, itt feltehetitek.

A közelgő eseményeknél látni fogjátok, hogy melyik óra, milyen időpontban lesz, a feladatok fülön, értelemszerűen feladatokat fogtok kapni, amit lehetőség lesz kitölteni, gyakorolni. A személyek fül látjátok, hogy az adott kurzust ki fogja tartani.

A képen képernyőkép látható

Automatikusan generált leírás

2019.11.21-én „Minden ami fantázia” a könyvtári foglalkozás vendége: Radics Péter

A képen a következők lehetnek: 3 ember, ülő emberek

Az alsó tagozatosok kreatív foglalkozáson vettek részt és a Mézlovagrend tagjaitól megtudhatták miért egészséges a méz. Az okos internethasználatról a Népjóléti Szolgálat munkatársai tartottak előadást.
A felsősök pedig a szenvedélybetegségekről hallgathatták szintén a Népjóléti Szolgálat munkatársait.

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember

2019.11.12-én a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium által meghirdetett Berzsenyi vers- és prózamondó versenyen Horváth Rebeka 5. osztályos tanulónk III. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Niczki-Mátis Zsuzsanna

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, ülő emberek

2019.10.11-én a NÉBIH szakemberei egészségnevelési foglalkozást tartottak a felső tagozatosoknak.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

A Pannon Fejlesztési Alapítvány az EFOP-3.4.4-16-2017-00030-es „Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában” című pályázat konzorciumi tagjaként azt a módot választotta a műszaki pálya népszerűsítésére, hogy egy figyelemfelkeltő külső megjelenésű és folyamatosan változó belső tartalmú kamionon keresztül juttasson el a fiatalokhoz olyan információkat, melynek hatására jövőjüket műszaki irányba kezdjék el tudatosan építeni.
A program során bemutatásra került a Zalaegerszegen épülő Járműipari tesztpálya. Ezen kívül a Flex is bemutatkozott a kamionon.

A képen a következők lehetnek: égbolt, fa, növény, felhő, ház és túra/szabadtéri

Weöres Sándor és Károlyi Amy házasságkötésére emlékező ünnepségen vettünk részt Csöngén az Emlékházban.

A képen a következők lehetnek: 16 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, ülő emberek és belső tér

Dr, Főzy István a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa „Kőzetekről és dinoszauruszokról” címmel tartott előadást az alsó tagozatos tanulóinknak. „Mit csinál a paleontológus?” illetve ” Az év ősmaradványa” című előadását a felsős diákjaink hallgathatták meg a művelődési házban.

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, álló emberek, éjszaka, asztal és belső tér

XXII. Megyei Diáksport Nap és Aradi Vértanúk Futó- és Kerékpáros Emlékversenyt 2019.10.08-án rendeztük a Pannónia -Ringen.

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, emberek színpadon, tömeg, kosárlabdapálya és túra/szabadtéri

Nick Község Önkormányzatának a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár támogatásával meghirdetett őszi versmondó versenyen iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:
Arany minősítés: Simon Benedek 2.o., Szabó Kristóf Sándor 3.o., Horváth Rebeka 5.o., Koronczai Adél 8.o.
Ezüst minősítés:Simon Blanka 2.o., Szabó Péter Gergely 2.o.,Gaál Gréti 3.o., Matusz Rebeka 3.o., Koronczai Kinga 4.o., Varga Luca 4.o., Molnár Bíborka 6.o.

A képen a következők lehetnek: 8 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, gyermek és belső tér

Európai Diáksport Napja 2019

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, fa, esküvő, égbolt, gyermek és túra/szabadtéri

Megemlékezés a pákozdi csatáról

A képen a következők lehetnek: 12 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és túra/szabadtéri

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szemétszedési akcióján iskolánk diákjai is részt vettek a takarítási világnapon.

Történetünk

Az ostffyasszonyfai iskola a reformáció idején, 1596 táján épült. Az első iskola az Ostffy család által épített Kígyókővár falain belül, a templom szomszédságában helyezkedett el, első tanítója Kelemen Benedek volt.

I.Lipót 1680-ban leromboltatta a várat, ez az iskolára is végzetes volt, kb. 100 éven keresztül nem volt iskola Ostffyasszonyfán, Csöngére jártak a gyerekek iskolába. Új iskola az 1800-as években épült, most már a művelődési házzal szemben. 1911-ben 74 kisiskolás járt Ostffyasszonyfán iskolába.

1938-ban új iskola épült, a tanulók száma ekkor 279 fő volt.

A második világháború éveiben a tanítás sokszor szünetelt, egy ideig a Szombathelyi Repülő Akadémia vette igénybe az iskolát. 1948-ban államosították az iskolát.

Képzeljétek el, hogy régebben hétfőtől szombatig volt tanítás.  4. osztályig volt gyakorlati foglalkozás is. A gyerekek a Lánkaparton kapáltak, és nyáron is kellett gondozni a növényeket.

Kezdőoldal szekció

Ez egy kezdőlap szekció minta. A kezdőlap szekciói bármelyik oldal lehet a kezdőoldalt leszámítva, beleértve a legutóbbi bejegyzések oldalát is.

Hírek, események

Helló Világ!

Üdvözlet! Ez az első saját WordPress-bejegyzés. Módosítható, vagy törölhető, aztán megkezdhető a honlap tartalommal történő feltöltése!

Elérhetőség

Címünk:
Ostffyasszonyfa
Március 15. tér 3.
9512

Nyitvatartás: 07:00 – 18:00 óra.

Telefonszámunk:
06/95/394-008

06/30/195-7979

E-mail címünk:
ostffyiskola@gmail.com