Járványügyi készenlét

Tisztelt Szülők!

A tegnapi napon bizonyára értesültek róla, hogy változás történt az iskola digitális oktatása alatt szervezhető gyermekfelügyelet tekintetében, ezért az alábbiakban tájékoztatom Önöket az új szabályoknak megfelelő lehetőségekről:- Az online oktatás indításáról már tájékoztattam Önöket, a holnapi napon minden részletet ismertetek.- Az ágazati miniszter döntése és a Sárvári Tankerületi Központ igazgatójának e döntés végrehajtására vonatkozó előírásai alapján iskolánkban is lehetőség lesz indokolt esetben gyermekfelügyeletet szervezni az alábbiak szerint: – elsősorban abban az esetben biztosíthatunk felügyeletet, amennyiben a szülő igazolt munkavégzése miatt nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét, vagy a szülő a járványhelyzeti védekezés munkálataiban vesz részt. – a szülő kérelmet nyújthat be indoklással az iskola igazgatójához gyermeke felügyeletének biztosítása érdekében. – a kérelmeket elegendő néhány mondatban e-mailban az iskola igazgatójának címezve megküldeni az ostffyiskola@gmail.com címre a tanuló nevével, osztályával és a kérelem indoklásával. – a gyermekfelügyelet során is érvényes iskolánk minden járványügyi előírása, az érintett helyiségek fertőtlenítését, ózongenerátoros tisztítását napi szinten biztosítjuk. – a fenti előírásoknak megfelelően a gyermekfelügyeletben sem vehet részt az a tanuló, aki bármilyen egészségügyi tünettel rendelkezik. – a gyermekfelügyelet alatt a tanuló részt vehet az őt érintő tantárgyak digitális oktatásában, ehhez iskolánk lehetőségeinek határáig gépeket biztosít, de a feladatokban segítő pedagógust nem, hiszen a jelen levő pedagógus csak a gyermekek felügyeletét látja el. – a felügyelet alatt iskolánkban tartózkodó tanulók részére igény szerint étkezést biztosítunk, a szervezés időigénye miatt viszont legkorábban keddtől. – kérem, hogy a hétfői napra lehetőleg ne kérjenek még ügyeletet, ha mégis nagyon megoldhatatlan probléma van, 08.00 órától tudjuk fogadni a tanulót. – keddtől a gyermekfelügyeletet minden nap 07.00 órától 16.00 óráig tudjuk biztosítani, igény szerint étkezéssel. – ismételten, nyomatékosan kérem, hogy csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe a gyermekfelügyeletet, hiszen a digitális oktatásra való áttérés lényege, hogy ne legyen fizikai kapcsolat tanulók és tanulók, valamint tanulók és pedagógusok között. – kérem, hogy kérelmükben rögzítsék a már kért adatok és indokok mellett azt is, hogy mely napokon, mikortól meddig kérnek ügyeletet és étkezést kérnek-e, ha igen, melyik étkezéseket.Tisztelt Szülők!Elsőre talán kicsit bonyolultnak tűnnek a fenti mondataim, de minden előírást be kell tartanunk.Ha kérdésük van, kérem tegyék fel az iskola fent leírt e-mail címére, nem itt, nyílt felületen szeretném a kérdéseket Önökkel tisztázni.Lehetőség szerint gyorsan válaszolok minden kérdésre.Várom az e-mail címen kérdéseiket és igényeiket. Ha keddtől kér valaki ügyeletet és étkezést, annak igényét legkésőbb holnap reggel 9.00 óráig kérem.Nagyon köszönöm megértésüket és rugalmas együttműködésüket.Tisztelt Szülők!Soha nem látott mértékű új megbetegedés van a közvetlen környezetünkben is. Kérem, nagyon vigyázzanak magukra, családtagjaikra, lehetőség szerint gyermekük is tartózkodjon a következő hetekben minden csoportosulástól. Bízom benne, hogy a tavaszi szünet után kicsit nyugodtabb körülmények között folytathatjuk az iskolában a közös munkát.Mindenkinek jó egészséget kívánok, az anyukákat, nagymamákat és iskolánk hölgy tanulóit pedig szeretettel köszöntöm a nőnap alkalmából!

Ostffyasszonyfa, 2021.03.07.

Buzás Jenő

————————————————————————————————————–

Aktuális járványügyi helyzet az iskolánkban:

FertőzöttHatósági karanténban
Felnőtt11
Gyermek074

Intézkedési terv:

OSTFFYASSZONYFAI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN AZ INTÉZMÉNYBEN

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Közzététel: 2020.09.01

1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE

1.1 A köznevelési intézményben az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást az iskola vezetése elvégeztette. Az intézmény vezetője ellenőrizte a takarítás végrehajtását.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük és betartottuk a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek beszerzéséről gondoskodtunk, további biztosítása a fenntartó feladata.

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

2.1 Az intézmény bejáratánál és az osztálytermekben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.

2.2 A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.

2.3 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

2.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók, az adott korosztálynak megfelelő szintű részletes tájékoztatást, oktatást kapnak. A gyermekek megtanulják az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

2.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára:
– Az intézményben minden nap teljes körű fertőtlenítés történik.
– A tanulók által közösen használt helyiségeket: mosdókat, a folyosókon található kapcsolókat, kilincseket, fogasokat óránként fertőtlenítjük.
– Amennyiben egy tantermet egymás után több csoport használ (pl. informatika terem), a tantermet minden csoport távozása után fertőtlenítjük.
– A napi takarításról és minden fertőtlenítésről naplót vezetünk.

2.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.

2.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.

3. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

3.1 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérünk minden szülőt ennek szigorú betartására!
Amennyiben a tanuló betegség miatt otthon maradt, az iskolába egészségesen, tünetmentesen, kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!

Amennyiben a szülők otthon gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles az iskolát azonnal értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

3.2 Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a tanulók csoportosulását mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket hoztuk:
– Az intézmény alsó- és felső tagozatát egyaránt 7.15-kor nyitjuk. Megkettőztük az ügyeletes pedagógusok számát, akik azonnal osztályukba kísérik a tanulókat és ügyelnek arra, hogy az osztályok tanulói ne keveredjenek más osztályok tanulóival.
– A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Ahol a védőtávolság nem tartható be (pl. mosdók, folyosók, öltözők), a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
– Az osztályok létszáma miatt az osztálytermekben betartható az előírt védőtávolság, ezért tanórák alatt a maszk viselése nem kötelező.
– A napközis csoportok létszáma miatt a napközis termekben a védőtávolság nem biztosítható, ezért a védőmaszk viselése kötelező.

3.3. A járványügyi készenlét idején az iskola csengetési rendje a következő:

3.3.1. Alsó tagozat:

Tanítási óraIdőtartamMegjegyzés
1.07.50 – 08.3508.35 – 08.55 tízórai szünet
2.08.55 – 09.40 
3.09.45 – 10.30 
4.10.40 – 11.25 
5.11.35 – 12.20 
6.12.25 – 13.10 

3.3.2. Felső tagozat:

Tanítási óraIdőtartamMegjegyzés
1.07.50 – 08.35 
2.08.40 – 09.2509.25 – 09.45 tízórai szünet
3.09.45 – 10.30 
4.10.40 – 11.25 
5.11.35 – 12.20 
6.12.25 – 13.10 

3.4. A tanítási órák a saját tantermükben valósulnak meg, kivéve a testnevelés és az informatika óra.
3.5. A testnevelés órákat az időjárás függvényében a szabadban tartják a testnevelők.

3.6. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása érdekében az első félévben nem tartunk.
A szülők tájékoztatása érdekében előkészítjük az online szülői értekezlet feltételeit.
3.7. Az iskola épületeibe kizárólag az iskola tanulói és dolgozói léphetnek be!
Amennyiben hivatalból érkező személy, vagy előre egyeztetett időpontra érkező szülő belép az iskola épületébe, érkezésének, távozásának pontos időpontjáról, érkezésének céljáról feljegyzést és naplót vezetünk.

3.8. A szülő ügyintézés esetén előre egyeztetett időpontban tud az iskola épületébe bejönni. Iskola elérhetőségei: 06 95 394 008 / 06 30 195 7979.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. A tanulók étkezési rendjét úgy alakítottuk át, hogy mind tízórainál, mind ebédnél tartató legyen az előírt védőtávolság és a csoportok között megfelelő idő legyen a fertőtlenítésre.

A napi  étkezési időpontok az étkezőben:
– 08.35 – 08.55 óra: tízórai – alsó tagozat
– 09.25 – 09.45 óra: tízórai – felső tagozat
– 12.15 – 12.40 óra: ebéd – 1. napközis csoport
– 12.45 – 13.10 óra: ebéd – 2. napközis csoport
– 13.15 – 13.40 óra: ebéd – 3. napközis csoport
– 13.45 – 14.10 óra: ebéd – 4. napközis csoport

4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

4.3. Sorban állás esetén a védőtávolság betartása kötelező.

4.4. Az ebédlői ügyeletet ellátó pedagógusok közreműködnek az ebédeltetés zavartalan és biztonságos lebonyolításában.

5. AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

5.1 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

5.2 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

A vizsgálatokra védőmaszkot a tanuló hozza magával.

5.3 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.
A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét és a helyiség fertőtlenítését.

5.4 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási forma mellett részt vehet az oktatásban.

6.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály az iskola Házirendjében foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

7.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt azonnal értesíti a gyermek osztályfőnöke.

A gyermek törvényes képviselője a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát azonnal tájékoztatja és felkeresi. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

7.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – egészségesen, tünetmentesen, kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

7.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉBEN

8.1 Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy koronavírus – tesztje pozitív.

8.2 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

8.3 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

8.4 Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.

8.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

Ostffyasszonyfa, 2020. 08.31.

                                                                                                 Buzás Jenő
                                                                                            intézményvezető