KEHOP-5.4.1-16

KEHOP – 5.4.1-16-2016-00300
Szemléletformálási feladatok megvalósítása az
Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskolában

Támogatás összege: 4 330 735 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Tervezett befejezés dátuma: 2022.03.01

i.) Energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása           

Tevékenység dátuma: 2022.01.28.-2022.02.03.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Iskolánk KEHOP pályázatának megvalósítása 2022.01.28. és 2022.02.03. között az alábbi feladatok végrehajtásával folytatódott:
2022.01.28.: i) Öko-játékok átszóháza és Öko-mesejáték megtekintése:

Felső tagozatos tanulóink Öko-játékokat próbálhattak ki csoportokban, mely hatékonyan segített elmélyíteni az enegiatakarékosság és a környezetvédelem fontosságáról, egymásrautaltságáról már korábban megszerzett információikat. A játékokat szakanimátorok vezették, akik segítettek feldolgozni a mögöttes tudásanyagot.
Az alsó tagozatos tanulók interaktív bábszínházi előadást tekinthettek meg Róka Úr és az Energia címmel, mely az öt legfontosabb energiatakarékossági mód témakörét járta körül.

2022.02.03 :i) Kezes-Lábas játszóház az emberi energia alkalmazásáról :

A játszóházban tanulóink hálózati elektromos áramtól független eszközöket használhattak, átalakított kerékpárokon szembesülhettek azzal, hogy saját mozgási energiájuk hányféleképpen alakítható át hálózati energiává. Az emberi energiával rádiót szólaltattak meg, labdát lőttek ki, mérhető energiát termeltek, világítást üzemeltettek.
Tanulóink remekül szórakozva tanultak a játszóházban.

Összességében nagyon eredményesnek és hasznosnak értékelem a programokat, melyek hasznos információkkal, saját tapasztalattal segítették a tanulók ökológiai ismereteinek bővítését, környezettudatos gondolkodásuk fejlődését, bővítve az energiával, energiatakarékossággal kapcsolatos ismereteiket.

Ostffyasszonyfa, 2022.02.05.

                                                                                           Buzás Jenő

                                                                                  szakmai vezető

————————————————————————————–

KEHOP – 5.4.1-16-2016-00300
Szemléletformálási feladatok megvalósítása az
Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskolában

g.) Tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak

Tevékenység dátuma: 2021.10.08.-2021.10.20.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Iskolánk KEHOP pályázatának megvalósítása 2021.10.08. és 10.20. között az alábbi feladatok végrehajtásával folytatódott:
2021.10.08-2021.10.19.:g) A szelíd energia útján – Kirándulás Agostyánba, az Ágostonligeti Ökofaluba :

Három csoportban (2021.10.08., 2021.10.15., 2021.10 19.) iskolánk valamennyi tanulója értékes, élménydús kirándulás keretében tekintette meg az Ágostonligeti Ökofalut. Megismerkedhettek a természetközeli életmóddal, láthattak szalmaházakat, ismerkedtek a természetben való napi élet körülményeivel.
2021.10.14 :g) Vizek hátán – Kirándulás a Nicki duzzasztóműhöz és a Kenyeri vízerőműhöz :

Három csoportban valamennyi tanulónk meglátogatta a Rába folyón egymás mellett épült duzzasztóművet és vízerőművet. Megismerhették a duzzasztóművek építésének célját, történetét, érdekes információkkal gazdagodhattak a folyó vízhozamáról, a duzzasztóművel való szabályozás lehetőségeiről. A vízerőmű megtekintése során találkozhattunk az elképesztő teljesítményű berendezések működésével, és személyesen megtekinthettük a víz szintje alatt húzódó üzemi területeket is. A nap legérdekesebb látványossága a vízerőmű mellett létesített hallépcső megtekintése, végigkövetése volt.

2021.10.20.  g) Szelek szárnyán – az Ostffyasszonyfai szélerőmű megtekintése:
Iskolánk valamennyi tanulója megismerkedhetett e napon a szélerőművek, köztük az Ostffyasszonyfa határában épült erőmű működésével, teljesítményével.
Először minden tanulónk egy fényképes vetítést láthatott a szélerőművek hasznosságáról, teljesítményéről, valamint a település határában található erőmű építésének fázisairól.
Ezt követően szakember segítségével a helyszínen, közelről is láthattuk az óriási építmény működését.

Összességében nagyon eredményesnek és hasznosnak értékelem a kirándulásokat, melyek hasznos információkkal segítették a tanulók ökológiai ismereteinek bővítését, környezettudatos gondolkodásuk fejlődését.

Ostffyasszonyfa, 2021.10.21.

                                                                                           Buzás Jenő

                                                                                   szakmai vezető

——————————————————————————————————

KEHOP – 5.4.1-16-2016-00300
Szemléletformálási feladatok megvalósítása az
Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskolában

a) Ökoprojekthét az iskolában
f) Médiakampány, népszerűsítő kiadványok a megújuló energiaforrások tükrében
i) Alternatív energiaforrások és takarékossági megoldások otthon

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Iskolánk KEHOP pályázatának megvalósítása 2021.05.10. és 06. 15. között az alábbi feladatok végrehajtásával folytatódott:
2021.05.31-2021.06.04.: a) Ökoprojekthét az iskolában:
Iskolánk pedagógusai minden osztály részére foglalkozásokat tartottak az alábbi témakörökben: „megújuló energiaforrások”, „nap,szél,víz”, „alternatív erőművek”.
Természetesen minden tanuló az életkori sajátosságainak megfelelő szintű információk feldolgozásával került közel az energiahatékonyság gondolatához, fontosságához, majd totó kitöltésével adott számot a megszerzett tudásról. Összegzésként elmondható, hogy iskolánk minden tanulója aktívan részt vett a foglalkozásokon, nyitottan fordult az új információk felé, ezt a kitöltött totók értékelése is megerősíti.
2021.06.01-2021.06.08.: f) Médiakampány, népszerűsítő kiadványok a megújuló energiaforrások tükrében:
Az érvényes járványügyi előírások miatt e feladatot közös plakát és szórólapkészítéssel, majd a produktumok kihelyezésével és házakhoz való eljuttatásával teljesítettük. Mind alsó-, mind felső tagozatos tanulóink nagy élvezettel vetették magukat a plakátkészítésbe, melynek eredményeként valóban figyelemfelhívó, egyben elgondolkodtató szórólapok és plakátok készültek. A szórólapokat összesen 200 ház postaládájába dobtuk be, a plakátokat pedig a település 10 pontján helyeztük el. A település lakóit előre tájékoztattuk az akcióról és rengetek pozitív visszajelzést kaptunk.

2021.06.05-2021.06.12.: i) Alternatív energiaforrások és takarékossági megoldások otthon:
A járványügyi veszélyhelyzet miatt e feladatot kérdőívek kiküldésével, majd értékelésével hajtottuk végre. Előre tájékoztattuk pályázatunkról és a kiküldendő kérdőívekről a szülőket és nagyszülőket, akik nyitottan fogadták ezt, aktívan segítették munkánkat. Összesen több, mint 100 háztartásból érkezett vissza kitöltött kérdőív, melyekből kiderült, hogy fontosnak tartják  szinte mindannyian a takarékos energiafelhasználást, sokat örömmel üdvözölték projektünket, sőt sokan megköszönték, hogy ezáltal felhívtuk figyelmüket az alternatív energiaforrások által nyújtott lehetőségekre.

Összességében nagyon eredményesnek és hasznosnak értékelem a fenti feladatok végrehajtását, bízom benne, hogy ősszel a pályázat kirándulásait is eredményesen meg tudjuk valósítani.

Ostffyasszonyfa, 2021.06.16.

                                                                                           Buzás Jenő

                                                                                  szakmai vezető

—————————————————————————————

KEHOP – 5.4.1-16-2016-00300
Szemléletformálási feladatok megvalósítása az
Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskolában

c.) Tájékoztató előadások /workshopok/fórumok szervezése és
lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára
Workshop 2020.02.11.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ – Workshop – 2020.02.11.

Iskolánk KEHOP pályázatának megvalósítása a pályázat lebonyolításában aktív szerepet vállaló pedagógusok felkészítésével, nevelési szakmai délutánjával kezdődött.
A rendezvényen iskolánk 12 pedagógusa vett részt.
A workshop 2020.02.11-én volt, ahol az ENERGIAKLUB szakembere tudatos energiafogyasztásra felkészítő ismereteket osztott meg velünk, valamint többek között betekintést nyerhettünk az energiatudatossággal kapcsolatos legfrissebb felmérésekbe, adatokba is.

A délután nagyon hasznos volt minden pedagógus számára elsősorban azért, mert olyan ismereteket szerezhettünk, melyek a projekt megvalósítása során a mindennapi munkába beépítve segíthetik az energiatudatos szemléletmód kialakulását és megszilárdítását a tanulók körében.

598

Látogatók