KEHOP-5.4.1-16

KEHOP – 5.4.1-16-2016-00300
Szemléletformálási feladatok megvalósítása az
Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskolában

a) Ökoprojekthét az iskolában
f) Médiakampány, népszerűsítő kiadványok a megújuló energiaforrások tükrében
i) Alternatív energiaforrások és takarékossági megoldások otthon

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Iskolánk KEHOP pályázatának megvalósítása 2021.05.10. és 06. 15. között az alábbi feladatok végrehajtásával folytatódott:
2021.05.31-2021.06.04.: a) Ökoprojekthét az iskolában:
Iskolánk pedagógusai minden osztály részére foglalkozásokat tartottak az alábbi témakörökben: „megújuló energiaforrások”, „nap,szél,víz”, „alternatív erőművek”.
Természetesen minden tanuló az életkori sajátosságainak megfelelő szintű információk feldolgozásával került közel az energiahatékonyság gondolatához, fontosságához, majd totó kitöltésével adott számot a megszerzett tudásról. Összegzésként elmondható, hogy iskolánk minden tanulója aktívan részt vett a foglalkozásokon, nyitottan fordult az új információk felé, ezt a kitöltött totók értékelése is megerősíti.
2021.06.01-2021.06.08.: f) Médiakampány, népszerűsítő kiadványok a megújuló energiaforrások tükrében:
Az érvényes járványügyi előírások miatt e feladatot közös plakát és szórólapkészítéssel, majd a produktumok kihelyezésével és házakhoz való eljuttatásával teljesítettük. Mind alsó-, mind felső tagozatos tanulóink nagy élvezettel vetették magukat a plakátkészítésbe, melynek eredményeként valóban figyelemfelhívó, egyben elgondolkodtató szórólapok és plakátok készültek. A szórólapokat összesen 200 ház postaládájába dobtuk be, a plakátokat pedig a település 10 pontján helyeztük el. A település lakóit előre tájékoztattuk az akcióról és rengetek pozitív visszajelzést kaptunk.

2021.06.05-2021.06.12.: i) Alternatív energiaforrások és takarékossági megoldások otthon:
A járványügyi veszélyhelyzet miatt e feladatot kérdőívek kiküldésével, majd értékelésével hajtottuk végre. Előre tájékoztattuk pályázatunkról és a kiküldendő kérdőívekről a szülőket és nagyszülőket, akik nyitottan fogadták ezt, aktívan segítették munkánkat. Összesen több, mint 100 háztartásból érkezett vissza kitöltött kérdőív, melyekből kiderült, hogy fontosnak tartják  szinte mindannyian a takarékos energiafelhasználást, sokat örömmel üdvözölték projektünket, sőt sokan megköszönték, hogy ezáltal felhívtuk figyelmüket az alternatív energiaforrások által nyújtott lehetőségekre.

Összességében nagyon eredményesnek és hasznosnak értékelem a fenti feladatok végrehajtását, bízom benne, hogy ősszel a pályázat kirándulásait is eredményesen meg tudjuk valósítani.

Ostffyasszonyfa, 2021.06.16.

                                                                                           Buzás Jenő

                                                                                  szakmai vezető

—————————————————————————————

KEHOP – 5.4.1-16-2016-00300
Szemléletformálási feladatok megvalósítása az
Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskolában

c.) Tájékoztató előadások /workshopok/fórumok szervezése és
lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára
Workshop 2020.02.11.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ – Workshop – 2020.02.11.

Iskolánk KEHOP pályázatának megvalósítása a pályázat lebonyolításában aktív szerepet vállaló pedagógusok felkészítésével, nevelési szakmai délutánjával kezdődött.
A rendezvényen iskolánk 12 pedagógusa vett részt.
A workshop 2020.02.11-én volt, ahol az ENERGIAKLUB szakembere tudatos energiafogyasztásra felkészítő ismereteket osztott meg velünk, valamint többek között betekintést nyerhettünk az energiatudatossággal kapcsolatos legfrissebb felmérésekbe, adatokba is.

A délután nagyon hasznos volt minden pedagógus számára elsősorban azért, mert olyan ismereteket szerezhettünk, melyek a projekt megvalósítása során a mindennapi munkába beépítve segíthetik az energiatudatos szemléletmód kialakulását és megszilárdítását a tanulók körében.