Pedagógusok

Vezetőség:

Buzás Jenő – igazgató

 • testnevelés és sport, ének-zene

Bolla Katalin – igazgatóhelyettes

 • magyar nyelv, magyar irodalom, fejlesztő foglalkozás

Gábor Tamásné – tanító, munkaközösség-vezető

Takácsné Drágán Ágota – tanár, munkaközösség-vezető

 • biológia-egészségtan, természetismeret, földrajz, fizika

Tantestület tagjai:

Bokorné Varga Erika – tanár

 • német nyelv

Kozma Ingrid Diána – tanító

Niczki – Mátis Zsuzsanna – tanár, könyvtáros

 • magyar nyelv, magyar irodalom, ének-zene

Pörneczi Ildikó – tanító

 • testnevelés és sport

Smidéliusz Sándorné – tanár

 • matematika, technika, életvitel és gyakorlat

Smidéliuszné Csóka Gabriella – tanító

Somogyiné Pilter Éva – tanár

 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, vizuális kultúra, etika

Szalainé Tóth Klára – tanító

Simon – Dömötör Barbara – tanár

 • német nyelv

Áttanítók:

Bokányiné Kulcsár Mária – tanár

 • kémia

Géczi – Németh Judit – tanár

 • informatika

Németh Angelika– logopédus

Takács Hajnalka – gyógypedagógus

Hitoktatók:

Garas Krisztina – evangélikus lelkész

 • evangélikus hit- és erkölcstan

Horváth Péter – hitoktató

 • római katolikus hit- és erkölcstan

Németh Tamás– református lelkész

 • református hit- és erkölcstan