Pedagógusok

Vezetőség:

Buzás Jenő – igazgató

 • testnevelés, ének-zene

Bolla Katalin – igazgatóhelyettes

 • magyar nyelvtan és irodalom

Gábor Tamásné – tanító, munkaközösség-vezető

Takácsné Drágán Ágota – tanár, munkaközösség-vezető

 • természetismeret, biológia, földrajz

Tantestület tagjai:

Bokányiné Kulcsár Mária – tanár

 • kémia

Bokorné Varga Erika – tanár

 • német nyelv

Garas Krisztina – evangélikus lelkész

 •  hit- és erkölcstan

Horváth Péter – hitoktató

 • római katolikus hit- és erkölcstan

Kozma Ingrid Diána – tanító

Niczki-Mátis Zsuzsanna – tanár, könyvtáros

 • magyar nyelv és irodalom

Pörneczi Ildikó – tanító

Géczi Németh Judit – tanár

 • informatika

Smidéliusz Sándorné – tanár

 • matematika, technika

Smidéliuszné Csóka Gabriella – tanító

Somogyiné Pilter Éva – tanár

 • történelem, rajz

Szalainé Tóth Klára – tanító

Simon- Dömötör Barbara – tanár

 • német