2018/2019-es tanévünk eseményei

Élmény- és ismeretszerzés határok nélkül
HAT-18-01-0764
„Dunántúlról Felvidékre” H

Az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola 7. osztályos tanulói 2019. május 20. és 23. között a „Határtalanul!” pályázati program (HAT-18-01-0764) keretében külföldre látogattak. Az élményekben gazdag kirándulás célja az volt, hogy a diákok olyan nevezetes helyeket keressenek fel, amelyek korábban Magyarországhoz tartoztak, és ma is többségében magyarlakta területek; személyes tapasztalatokat szerezzenek a külhoni magyarságról a nemzeti összetartozás jegyében. A hetedik osztály ez alkalommal a Felvidékre látogatott a Scool-Túra Kft. szervezésében.

            A magyar határ átlépése után Komárno volt az első úti cél, ahol megtekintettük a Jókai-szobrot és Bartók Béla emléktábláját. Mindkét helyen a tisztelet jeleként nemzetiszínű emlékszalagot helyeztünk el, valamint megismertük a neves író és a világhírű zeneszerző életpályáját. Meghallgattuk a zenélő huszárt az óratoronyban, és tájékozódtunk az Európa udvar nevezetes házai között.  A következő állomás Fülek, Palócföld legnagyobb vára volt. Nagy élmény volt számunkra a helyi előadó ízes, palóc nyelvjárásának hallgatása a Bebek bástyában levő kiállítás bemutatása közben. Kékkőn a várat néztük meg, mely többek között a Balassa család birtokában is volt. A bástyán, a Balassa-emléktáblánál Balassi Bálintra emlékeztünk. Nagysallón a szabadságharc április 19-i csatájának emlékművénél tisztelegtünk. A nap végén szállásunk, Rimaszombat felé vettük az irányt.

            Másnap ellátogattunk Rozsnyón a Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába. Ott nagy örömmel fogadtak minket, majd megismerkedtünk intézményükkel, valamint mi is bemutattuk iskolánkat. A nap második felében a Szlovák-karszt részét képező, az Unesco Világörökség listáján természeti örökségként nyilvántartott Gombaszögi-barlangba kirándultunk. Az érdekes formák mindenkit lenyűgöztek, különösen a belül üreges különleges szalma cseppkövek. Megismertük a képződmények kialakulását, illetve védelmükre is felhívta előadónk a figyelmet.

            Krasznahorka felé haladva az Andrássy család birtokairól, neves szülötteiről, valamint a várépítés körülményeiről tudtunk meg többet.  Az idegenvezetőnkkel, szervezőnkkel beszélgettünk arról is, hogy az emberi gyarlóság milyen pusztításokat képes végezni, miért és hogyan égett le a vár zsindelyszerkezete. Utunk újabb állomása: az Andrássy mauzóleum volt, ahol megemlékeztünk a régmúlt személyekről, a szerelem erejéről, majd szalagot kötöttünk emlékeztetőül. Kívülről egyszerű, de belülről annál inkább impozáns belső tér fogadott minket. A betléri Andrássy kastélyban már kívülről éreztük, hogy igazán érdekes helyre jöttünk. A gazdagság sugárzott mindenről. A nap végén fáradtan foglaltuk el szállásunkat Iglón, mely a Szepesség legnagyobb városa, híres iskolaváros. Este felidéztük, hogy milyen kívánságra gondoltunk a Fő téren álló harang megkondításakor. Társainkkal aznap még sokáig beszélgettünk az elmúlt két nap eseményeiről, a megtekintett nevezetességekről, melyek emlékezetünkbe vésődtek.

            Újult erővel indultunk neki a harmadik napnak, melyet városnézéssel kezdtünk. Lőcse igazán szép város, lenyűgöző épületekkel, például a történelmi filmekből ismert Városházával vagy érdekességként a Büntető kalickával. Lőcsén a Szent Jakab-templom mindenkit lenyűgözött. Itt található a világ legnagyobb és legszebb fa szárnyas oltára, mely Pál mesternek a műve. Késmárkon megcsodáltuk az új evangélikus templomot, amelyben Thököly Imre kriptáját is megnézhettük. Tiszteletünk jeléül a sírkő mellett elénekeltük a Himnuszt, s emlékszalagot helyeztünk a koporsóra.

            Az út egyik legnagyobb élményét a Magas-Tátra jelentette, hisz a hatalmas hegyek látványa mindennél jobban lenyűgözött bennünket. A libegőzés, az utazás, a látvány a Kárpátokban felejthetetlen pillanatokat adott, és a nyári hógolyózás élménye is emlékezetes marad.

            A végső megálló helyünk Besztercebánya, egykori bányaváros volt. Megnéztük a ferde Óratornyot, a Szűz Mária – templomot, Pál mester szárnyas oltárát. Megtekintettük azt a házat is, ahonnét Mátyás király szólt a város népéhez. Láttunk még rengeteg érdekes és egyben szép épületet, emlékművet, templomot.

A kirándulás során mi, diákok is végig kivettük részünket a „munkából”. Folyamatosan csapatokban dolgoztunk: az előzetes gyűjtőmunka során felkészültünk az adott hely történetéből, áttekintettük nevezetességeit, történelmi, irodalmi, földrajzi jellegzetességeit. Az így szerzett ismereteket néhányszor mi magunk osztottuk meg társainkkal a meglátogatott helyszíneken. Az idegenvezetőnk is rengeteg érdekes dolgot mesélt, amire nagyon figyeltünk, mert utána kérdéseket kaptunk. Esténként úti beszámolókat készítettünk. Nagyon jó, változatos és egyben szórakoztató kiránduláson vehettünk részt. Sok élménnyel és csapatmunkával gazdagodtunk. Hazaérve alig vártuk már, hogy élményeinket megoszthassuk családtagjainkkal, barátainkkal. Összességében programban, érdekességekben gazdag utazás részesei lehettünk. Köszönjük a lehetőséget!

            A kirándulást követő héten képes élménybeszámolót tartottunk az iskolában diáktársainknak és tanárainknak.     Bízunk benne, hogy látva a mi lelkesedésünket hatodikos iskolatársaink is kedvet kaptak a jövő évi pályázat benyújtásához, és kihasználják a kínálkozó lehetőséget, amely bebizonyította: ha nyitottak és kíváncsiak vagyunk az új dolgokra, akkor életre szóló élményekkel gazdagodhatunk.

Tisztelt Szülők!

A 2019. május 22-én lezajlott országos idegen nyelvi mérés eredményeiről gyermekük mérési azonosítója alapján az alábbi linkre kattintva tájékozódhatnak. Gyermekük kijavított, értékelt feladatlapját az érdeklődő szülők iskolánkban megtekinthetik.

Tisztelettel: Bolla Katalin mérési koordinátor

Idegen nyelvi mérés eredményei 2019

Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig – szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda)

Tisztelt Szülők!

Iskolánk jelenleg a 06/30/195-7979-es mobilszámon érhető el.

E-ÜGYINTÉZÉS

Tisztelt Szülők!

2019. február 28-ától bővült a KRÉTA rendszer által nyújtott szolgáltatások köre: bevezetésre került az elektronikus ügyintézés lehetősége. A belépési jogosultsággal rendelkező felhasználó kérelmet, jelentkezési lapot, igazolásokat, iratokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthat be az iskola felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. A szülő felhasználónevével és jelszavával belépve az e-ügyintézés menüpontra kattintva érheti el a felületet, ahonnan a következő ügyeket indíthatja el: beiratkozás, átiratkozás intézmények között, kiiratkozás a köznevelésből, magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése, igazgatói engedélyre irányuló kérelem a diák mulasztásának igazolására, tanulói mulasztás igazolása, tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása, bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése, személyes adatokban történt változás bejelentése. Valamennyi ügy indítására KRÉTA hozzáférés hiányában a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon keresztül van lehetőség.  A rendszerrel kapcsolatban bővebb információ a https://eugyintezes.e-kreta.hu/info linken érhető el, a felhasználókat segítik a Tudásbázisban található felhasználói kézikönyvek és segédletek. A beiskolázás (BÁI) e-ügyintézési felület jelenleg még fejlesztés alatt áll, használatának bevezetéséről tájékoztatni fogjuk a tisztelt szülőket.

OKTÓBER 23-I MEGEMLÉKEZÉS

Ostffyasszonyfa község önkormányzata október 19-ének késő délutánján az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett közös megemlékezésre hívta a falu lakóit. Gecse József, a Celldömölki Járási Hivatal vezetőjének ünnepi beszédét követően iskolánk felső tagozatos diákjainak műsorával emlékeztünk a 62 évvel ezelőtt történt eseményekre. A színpad piros, fehér, zöld és fekete színei hűen szimbolizálták a forradalom érzelmi hullámzását a dicső napok mámorától a bukás és a megtorlás fájdalmáig. Versek, dalok, tánc, prózában elhangzott gondolatok szóltak 1956 jelentőségéről, és adták vissza a forradalmárok és az utódok érzéseit. Az árnyjáték végigkísérte az eseményeket a fegyverbe vonulástól a hősi halálig. A nagy nap történéseit korabeli felvételek is megidézték a nézők számára. A forradalmárok emlékére gyújtott mécsesek lángja mellett szólalt meg a záródal: „Mi egy vérből valók vagyunk”. A megemlékezés a Hősi emlékmű megkoszorúzásával, gyertyagyújtással és a Szózat közös eléneklésével zárult fejet hajtva a hősök emléke előtt.

EMLÉKMŰSOR WEÖRES SÁNDOR TISZTELETÉRE

Október 8–án vers- és zeneszerető gyerekekkel és felnőttekkel telt meg a csöngei Weöres Sándor és Károlyi Amy Emlékház, aki a költő házaspár házassági évfordulójának tiszteletére szervezett műsorra érkeztek. A rendezvényt Rozmán Lászlónak, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatójának szívhez szóló szavai nyitották meg, aki Weöres Sándor emberi és költői nagyságáról, illetve saját személyes csöngei kötődéséről beszélt. A műsorban iskolánk harmadik és negyedik osztályos tanulói Weöres Sándor-verseket szólaltattak meg, amelyeket a költő gyerekversei közül válogattunk a természet és a játék témaköréből. A műsort hálás szívvel fogadták a csöngei képviselőtestület és a költő házaspár emlékét ápoló alapítvány kuratóriumának megjelent tagjai is.

IDŐSEK NAPJA

Október 7-én óvodások, iskolások és felnőttek gyűltek össze az ostffyasszonyfai művelődési házban, hogy köszöntsék a falu legidősebb lakóit. Az idősek világnapja minden évben felhívja a figyelmünket arra, hogy nagyanyáink és nagyapáink az év minden napján megbecsülést és tiszteletet érdemelnek. Köszöntésükhöz iskolánk diákjai is hozzájárultak az ünnepi műsorban való részvételükkel. Településünk polgármesterének ünnepi köszöntője és az óvodások zenés, verses összeállítása után felső tagozatosaink egy maroknyi csapata prózával és zenével, színekkel és hangokkal mutatta be az évszakok és az életkorok szépségét.  Ahogy minden évszakban másban leljük meg egy fa becsét és szépségét, ugyanígy kell megbecsülnünk életünk minden szakaszának értékét. „Örülj annak az életkornak, amiben élsz.  Ne vágyj vissza az előbbibe, és ne sürgesd a következőt. Éld meg azt. Ma.” (Mácz István)

ZÖLD TANÉVNYITÓ

Október 5–ének napsütéses délutánján vidám és izgalmakkal teli akadályversenyen vettek részt iskolánk diákjai és pedagógusai. A „zöld tanévnyitóra” az osztályok ötletes nevekkel, csatakiáltásokkal készültek, némelyek jelmezbe is öltöztek. Az egyes állomásokra a falu utcáit bejárva jutottak el a csapatok, ahol nyolcadikos diákok várták őket változatos feladványokkal. A tanulók szellemi és logikai, sport- és ügyességi feladatokban mérték össze képességeiket. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a zsákban futást, a célba dobást, a hullahopp karikázást, de remekeltek a totó és a találós kérdések megfejtésében is. Az akadályversenyt még izgalmasabbá tette, hogy az út mentén elrejtett betűkből egy mondatot lehetett összeállítani. Az alsó iskolában a szülők teával és zsíros kenyérrel vendégelték meg a tanulókat és a pedagógusokat. Az iskolaudvaron jutott idő a közös játékra és beszélgetésre is. A versenyzők és a szervező nyolcadikosok is bebizonyították a vetélkedőn, hogy jó és érdemes egy közös célért tevékenykedni.


MEGYEI DIÁKSPORT NAP A PANNÓNIA-RINGEN

Október 2-án az Ostffyasszonyfa határában elterülő Pannónia-Ring nem a versenymotorok zúgásától volt hangos, hanem a 21. alkalommal megrendezett Megyei Diáksport Napon résztvevő mintegy 800 versenyző és szurkoló diák zsivajától. A hűvös őszi idő ellenére Vas megye számos iskolája képviseltette magát az aradi vértanúk tiszteletére szervezett rendezvényen. A megnyitón iskolánk 8. osztályos tanulóinak műsorában versek és népdalok idézték fel a szabadságharc hőseinek emlékét. A verseny során a diákok négy korcsoportban futás és kerékpár kategóriában mérték össze gyorsaságukat és kitartásukat. Nagy örömünkre versenyző tanulóink szép számmal állhattak a dobogó egyes fokaira. A sportoló és a szurkoló diákok a KRESZ-pálya teljesítésével is megmutathatták ügyességüket. A rendezvényen résztvevő gyerekek és felnőttek tanulóink szüleinek jóvoltából meleg teával és zsíros kenyérrel csillapíthatták éhüket és szomjukat. A verseny sikeres lebonyolítása a szervezők, a megyei és helybeli támogatók, illetve a résztvevő iskolák együttműködésének köszönhető. A rendezvény fő támogatója a Pannónia-Racing Kft., a Vas Megyei Diáksport Szövetség, a Sárvári Tankerületi Központ és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata volt.

ŐSZI VERSMONDŐ VERSENY NICKEN

A nicki önkormányzat immár második alkalommal rendezte meg őszi versmondó versenyét a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral karöltve. Iskolánk két 1. osztályos kisdiákja: Simon Blanka és Simon Benedek ügyességét és rátermettségét a zsűri nagyra értékelte: ezüst, illetve arany minősítéssel jutalmazták versmondásukat. 

A PÁKOZDI CSATA EMLÉKNAPJA

Szeptember utolsó tanítási napjának délelőttjén egy rövid megemlékezésre gyűltek össze iskolánk felső tagozatos diákjai a pákozdi csata emléknapjának tiszteletére. Az idei tanévben nyolcadikos tanulóink vállalták, hogy felelevenítik számunkra történelmünk e dicső napjának eseményeit, jelentőségét. A műsorukban elhangzott Petőfi-idézeteket prózai szövegek kötötték össze, a szabadságharc dallamai pedig a citera és a furulya hangján szólaltak meg.

LUZNAI KÜLDÖTTSÉG

Szeptember 7. és 10. között a lengyelországi Luzna községben nemzetközi ifjúsági találkozót szerveztek az I. világháború végének és az ország önálló állammá válásának megünneplésére. Ostffyasszonyfa és Luzna néhány éve testvérfalui kapcsolatot ápol, hisz mindkét település kiemelt figyelmet fordít a területén található katonai temető gondozására. Az idei neves rendezvényre meghívást kapott Ostffyasszonyfa polgármesterén kívül iskolánk igazgatója, akit egy hatfős, nyolcadikos tanulókból és osztályfőnökükből álló delegáció kísért el. A látogatás során megtapasztalhattuk és élvezhettük a híres lengyel vendégszeretetet az olasz és katalán csoporttal együtt mind az ellátást, mind a programszervezést tekintve. Megismerkedtünk a település látnivalóival, ellátogattunk a város peremén elterülő katonatemetőbe, ahol koszorúzással adóztunk a hősök emlékének. A luznai általános iskolában zajló tudományos fesztiválon nemcsak külső szemlélői, hanem aktív részesei is lehettünk látványos és érdekes  fizikai, kémiai kísérleteknek. A magyar-lengyel barátságot jól példázza, hogy a meglátogatott temetőkben gondozott magyar sírokra leltünk, köztük egy ostffyasszonyfai katona fejfájára.  Felemelő érzés volt részese lenni ennek a határokon, nyelveken és kultúrákon átívelő, azokat összekötő találkozásnak. 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY

Augusztus 31-én újra élet költözött a nyáron elnéptelenedett iskolafalak közé, ahol tanévnyitóra gyűlt össze iskolánk 113 diákja. Ünnepélyünk a művelődési ház nagytermében kezdődött, amit talán a legkisebbek és a legnagyobbak vártak nagy izgalommal. Leendő elsőseink kedves „iskolanyitogató” műsorral mutatkoztak be, amelyben néhány felsőbb éves diákunk is szerepet vállalt. A nyolcadikosok apró ajándékkal kedveskedtek a legkisebbeknek. Iskolánk igazgatója ünnepi beszédében külön köszöntötte mindkét csapatot, hisz az új tanév az ő számukra jelenti a legnagyobb kihívást.  Az intézményvezető beszélt a nyári időszak eseményeiről, az idei tanév változásairól, az előttünk álló feladatokról, a tanév rendjéről. A helyi hagyományoknak megfelelően köszöntötte az intézményünkben jubiláló, illetve a nyugdíj előtt álló, utolsó tanévüket kezdő nevelőket. Az ünnepély után a tanulók osztálytermükben vették át könyveiket és órarendjüket, így felszerelkezve és felkészülve kezdhetik hétfőtől az új tanévet.

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ NAPOK

A nyári szünet utolsó hetében iskolába hívogattuk leendő első osztályosainkat, akik izgalommal és várakozással telve érkeztek meg az alsó tagozat lufikkal feldíszített épületébe. A két délelőtt folyamán a kisdiákok megismerkedtek a tanító nénikkel, akik játékos formában vezették be a gyerekeket az iskola világába egy-egy matematika, magyar és testnevelés óra keretében. Mindezt sok-sok játék, sikerélményt nyújtó rejtvényes feladat tette élvezetessé, de jutott idő az alkotó tevékenységre is. A kisdiákok iskolatáskával érkeztek, amiből hamar előkerültek a vadonatúj írószerek és rajzeszközök. A gyerekek boldogan vették kézbe és forgatták színes, titkokat rejtő tankönyveiket. Hamar megbarátkoztak a tanteremmel, az iskolai szokásokkal, a tanító nénikkel és egymással is. A szülőknek tartott élménybeszámolók is azt bizonyítják, hogy az ostffyasszonyfai, csöngei, kenyeri és pápoci kisdiákok a tanévnyitón már kedves osztálytársként, illetve barátként üdvözölhetik majd egymást.