Sport

A diákoknak heti rendszerességgel tartottunk szabadidős sport foglalkozást.
Mind az alsó, mind a felső tagozatos tanulók között  kialakult azok köre, akik rendszeresen, hétről hétre igényelték a pályázati szabadidős sport keretében való heti rendszeres szervezett testmozgást.
A rendszeresen sportoló tanulók közül szeptemberben mind az alsó, mind a felső tagozatosok körében állandó csapatokat választottunk, és december végéig tartó több fordulós bajnokságot hirdettünk alsó tagozatosoknak játékos sportvetélkedő, felső tagozatosoknak pedig kézilabda, illetve az idő rosszra fordulásától teremkézilabda sportágakban.
A gyerekek gyorsan megszokták új csapatukat, hétről hétre erősödött bennük az egymásért érzett felelősség a vetélkedések során. Folyamatosan javult minden csoportnál a csapatszellem, a felső tagozatosoknál pedig az összjáték, a passzok gyorsasága és pontossága javult folyamatosan.
A csapatok eredményessége hullámzó volt, így december elején még nem dőlt el a végeredmény, az utolsó hetek kiemelten izgalmas versengéseket hoztak.
Karácsony előtt az utolsó fordulók döntöttek a helyezésekről, és jellemző volt tanulóink kiegyensúlyozott teljesítményére és az igazságos csapatválasztásra, hogy a végén csak néhány pont döntött a helyezésekről.
Időszak második részében tanulóinkban természetes módon jelen volt már a rendszeres testmozgás iránti igény, olyan tanulók is komoly fejlődést mutattak, akik e foglalkozásokon kívül szinte egyáltalán nem sportolnak.
Az időszak sporttevékenysége kiemelten eredményes volt a részt vevő tanulók számára.

Informatika szakkör

A fenti időpontban 15 alkalommal tartottunk informatika foglalkozást.
Az Excel-program naptárkészítő funkciójával ismerkedtünk. Több verziót is kipróbáltunk.
Közösen elhatároztuk, hogy karácsonyi ajándékba családi naptárt készítünk. A munka anyaggyűjtéssel kezdődött; fontosabb családi események, névnapok, születésnapok, a hónaphoz kapcsolható fényképek összegyűjtése vagy elkészítése. A naptárak összeállítása után kezdődött a nyomtatás, ehhez megtanultuk a fájlformátum megváltoztatását is, megtanultuk a pdf-olvasó letöltését. „Komoly fejtörést okozott” a naptár lapjainak összeforgatása.
Ez után megismerkedtünk a lamináló készülék használatával és lamináltuk a lapokat. Volt néhány félresikerült kísérlet is.
A következő feladat a lapok összefűzése volt, Ehhez megismerkedtünk a spirálozó használatával, kiválasztottuk a megfelelő spirált, összefűztük a naptárakat.
Szintén karácsonyi ajándéknak receptgyűjteményt állítottunk össze a tanulók egyedi igénye alapján (hagyományos, vega, laktózmentes, gluténmentes, cukorbetegek számára). Felelevenítettük a képszerkesztési ismereteinket (levágás, háttér eltávolítása, átméretezés, forgatás).
A Word segítségével oldottuk meg a feladatot, nyomtatás után spiráloztunk.

Angol nyelvi vetélkedő

Iskolánk tanulói nagy érdeklődést tanúsítanak az idegen nyelvek iránt.  A pályázat lehetőséget nyújt az érdeklődő diákok számára angol nyelvi ismereteik bővítésére, az eddig tanultak elmélyítésére vetélkedő formájában.
Célunk gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó vetélkedő megrendezése, sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára.
Az idegen nyelvi vetélkedő célja, hogy játékos formában sarkallja idegen nyelvi ismereteik kreatív alkalmazására a résztvevőket. A vetélkedő fő célja az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékosan, valamint a négy nyelvi alapkészség fejlesztése.
A korosztály életkori sajátosságainak megfelelően elsősorban a primer készségek (hallás utáni értés és a beszédkészség) fejlesztése kap hangsúlyt. Az erre a korosztályra jellemző kommunikációs szituációkra építve már a szekunder készségek (olvasott szöveg értése, íráskészség) fejlesztésére is fontos. A tanulók mindig szituációba ágyazva, az összegyűjtött példák alapján maguk fogalmazhatják meg a szabályszerűségeket. Ezzel megerősödhet bennük az a szemlélet, hogy a nyelvtan a kommunikáció eszköze, nem pedig célja.
A vetélkedő feladatai kifejezetten játékos jellegűek, érdekesek, a gyerekek számára vonzóak, ezáltal a közös játékra, beszélgetésre motiválnak. A feladatlapok az életszerű nyelvtudás megalapozására és fejlesztésére készültek.
Fő feladatunk: A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése.
30 felső tagozatos, az angol nyelv iránt érdeklődő tanuló részvételével került megrendezésre iskolánkban az angol nyelvi vetélkedő. A megmérettetés kezdetén hat fős vegyes (5- 8. osztályos tanulókból álló) csapatok alakultak.
 A vetélkedő előzetes tudásra és új ismeretek szerzésére épülő megmérettetés volt. Az írásbeli feladatok során különböző nyelvhasználati feladatsort oldottak meg a versenyzők. Összemérhették felkészültségüket: az olvasott szöveg értésének képességét, nyelv-helyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét. A feladatok a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődtek. A ráhangoló, feszültségoldó bevezető feladatot követően az alábbi feladattípusokat alkalmaztuk: dolgok megnevezése, párosítás, behelyettesítés, rövid szöveg alkotása, szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált feladatok, igaz-hamis állítások rövid szöveg szintjén, mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilvánulások rekonstruálása, párosítása, szövegpótlás szó, ill. kifejezéslista segítségével, globális szövegértést feltételező feladatok, keresztrejtvény, szótárhasználat. A szóbeli, társalgási feladat során mondatszerkesztési, szövegalkotási készségükről adtak számot. Az értékelésnél a kiejtés és a társalgás tartalmi felépítettsége is fontos szempont volt.

Természetközeli sporttábor 2014

A TÁMOP 3.1.4.12/2-2012-1220 pályázat keretében másodízben szerveztünk sporttábort iskolánk tanulói számára, amelynek lebonyolítására a 2014/2015-ös tanév második hetében került sor. Mivel a diákok körében nagy népszerűségnek örvend a lovaglás, a tábor helyszínét és a lovas foglalkozásokat Topár Zsolt kertai lovasoktató és lovasterapeuta biztosította számunkra. Az igényeket és a lehetőségeket egyeztetve igyekeztünk úgy megtervezni és megszervezni a hat nap programját, hogy a gyerekek közti nagy korosztálybeli és érdeklődésbeli különbségek ellenére is mindenki aktívan és hasznosan töltse a hetet.
A gyerekcsapat nagy része iskolánkban heti rendszerességgel lovaglóórákon vesz részt, így számukra a tábor fő programját a lovakkal való tevékenység jelentette. Több diákunk is lehetőséget kapott a lovakkal való munka megtanulására és gyakorlására. Első nap megtekintettük a lovardát, majd a csoportok felváltva ismerkedtek a nyeregtannal, az istállómunkával, a lovakkal és a lovaglás alapjaival, íjászkodtunk és sportoltunk, vidám váltóversenyen vettünk részt. A tábor többi napján a kezdők a fedett részben, a haladó csoport tagjai pedig a kinti pályákon folytatták a lovakkal való munkát, végezték a képességeiknek megfelelő gyakorlatokat.
A pályázat jóvoltából beszerzett eszközök ebben a táborunkban is jó szolgálatot tettek: a sportszerek, csocsóasztalok, horgászfelszerelések és kerékpárok állandó használatban voltak a héten. Sportolásra, labdajátékokra jó idő esetén a szállásunk udvarán volt lehetőségük a gyerekeknek, egy közeli horgásztavon pedig a pecázás fortélyait tanulhatták meg és gyakorolhatták.  Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a szabadba tervezett programokat nem tudtuk maradéktalanul megvalósítani. A napok esős óráit kártyacsaták, társasjáték, kézműves foglalkozások, filmvetítések színesítették.
Egy napunkat a Somló-hegy megismerésére fordítottuk. Elkerekeztünk a hegy lábáig, majd a Kitaibel Pál tanösvényen végighaladva jutottunk el a Szent István kilátóhoz. A túra közben sokat tanultunk a Somló növény- és állatvilágáról, a bennünket körülvevő élő és élettelen környezetről. Az ebéd elfogyasztása után átsétáltunk a vár romjaihoz, ahonnan szép kilátás nyílt a környékre. A hegyről leérve újabb kerékpártúra várt a nagyobbakra a szállásunkig. 
Kerta egyik szomszéd települése Iszkáz, ahol megtekintettük a Nagy László emlékházat. A tárlatvezető és a bemutatófilm által sok érdekes információval gazdagodtak a tanulók a költő életéről, műveiről, a falusi élet eszközeiről. Innen Kiscsőszre utaztunk, ahol Kovács Norbert néptáncoktató várt bennünket. „Cimbi” végigvezetett bennünket egy hűen berendezett parasztház helyiségein, majd az istállókon, egy pohár tea elfogyasztása után pedig néptáncbemutató és közös tánctanulás következett.
Pénteken részt vettünk a Somlói Napok megnyitóján Somlóvásárhelyen, a szállításunkról testvériskolánk településének vezetősége gondoskodott. A rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt találtak számukra érdekes programot: Huzella Péter megzenésített versekkel, két néptánccsoport és egy rock and roll együttes tánccal, az Ének Iskolájának egyik diákja pedig dalokkal szórakoztatta a közönséget. A tábor utolsó estéjét retro diszkóval, közös tánccal zártuk. 
Nem volt könnyű feladat a gyerekek sokféleségéhez igazodó programokat szervezni, de a tanulók visszajelzéseiből mindannyian úgy éreztük, hogy a tábor elérte célját: aktív, tartalmas és élménydús hetet töltöttünk együtt Kertán.