Pedagógusok

Vezetőség:

Buzás Jenő - igazgató

 • testnevelés, ének-zene

Macsotai Gézáné - igazgatóhelyettes

 • matematika, fizika

Gábor Tamásné - tanító, munkaközösség-vezető

Takácsné Drágán Ágota - tanár, munkaközösség-vezető

 • természetismeret, biológia, földrajz

Tantestület tagjai:

Bokányiné Kulcsár Mária - tanár

 • kémia

Bokorné Varga Erika - tanár

 • német nyelv

Bolla Katalin - tanár

 • magyar nyelvtan és irodalom, ének-zene

Garas Krisztina - evangélikus lelkész

 •  hit- és erkölcstan

Horváth Péter - hitoktató

 • római katolikus hit- és erkölcstan

Kozma Ingrid Diána - tanító

Niczki-Mátis Zsuzsanna - tanár, könyvtáros

 • magyar nyelv és irodalom

Pörneczi Ildikó - tanító

Pörnecziné Lakatos Klementina - tanár

 • informatika

Smidéliusz Sándorné - tanár

 • matematika, technika

Smidéliuszné Csóka Gabriella - tanító

Somogyiné Pilter Éva - tanár

 • történelem, rajz

Szalainé Tóth Klára - tanító