Hírek

Beiratkozás2018041213

FELHÍVÁS

az általános iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 7.30 és 19.00 óra között,

2018.április 13. (péntek) 7.30 és 18.00 óra között.

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozás helye:

OSTFFYASSZONYFAI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

MÁRCIUS 15. TÉR 3.

Beiskolázási körzete: Ostffyasszonyfa, Csönge

A beiratkozáshoz a következő dokumentumok szükségesek:

- a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványa,

-a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás ( óvodai szakvélemény),

- gyermek TAJ-kártyája,

- gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- kedvezményre jogosító dokumentumok( ha van: tartós betegséget igazoló dokumentum, sajátos nevelési igényt igazoló szakvélemény, igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, igazolás a három vagy több gyermek után folyósított családi pótlékról),

- Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap ( az okmányirodán készítik a diákigazolvány kiállításához, szükséges a gyermek megjelenése is az okmányirodában),

- nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy állandó tartózkodási kártya,

- nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről,

- nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, döntéséről 2018. április 20-ig írásban értesíti az érintett szülőket. Elutasítás esetén a fenntartó (Sárvári Tankerületi Központ, 9600 Sárvár Dózsa György utca 14.) hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.